Είναι αναγκαίο να καταλήξουμε επίσημα κι όχι απλά να το λέμε:
Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα μόνη πηγή ανάπτυξης του τόπου είναι η έμφαση στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χαράσσεις το δρόμο σ’ ολόκληρο το δήμο να προσανατολιστεί στη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
– Διοχετεύεις την απαιτούμενη παιδεία και τεχνογνωσία, που δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα.
Συλλογικά με οριζόντιες και κάθετες δραστικές παρεμβάσεις αναβαθμίζεις τη σημερινή εικόνα πόλεων και χωριών.
– Παράλληλα, διευκολύνεις με μέτρα και συμμετοχή τη βελτίωση των υφιστάμενων δράσεων και δραστηριοτήτων.
– Δημιουργείς κίνητρα και διαμορφώνεις τις προϋποθέσεις για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων και τη δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων πέντε αστέρων.
– Σχεδιάζεις, αναπτύσσεις και εκτυλίσσεις στοχευμένο διαφημιστικό πρόγραμμα για δωδεκάμηνο προσανατολισμό, δίνοντας έμφαση και προβάλλοντας το Thermal Spa Λουτρακίου.
– Διοργανώσεις παγκόσμια συνέδρια, για το ιαματικό νερό προβάλλοντας τα αποδεδειγμένα του πλεονεκτήματα ίασης ασθενειών.
– Ακόμη συστήνεις Επιτροπή Τουρισμού αποτελούμενη από αποδεδειγμένα επιτυχημένους επιχειρηματίες που διευρύνουν τη θέση τους και διαρκώς αναβαθμίζουν το παρεχόμενο προϊόν τους.
Είναι απαραίτητο, όλοι οι φορείς του Τουρισμού και ειδικότερα όσοι έχουν εμπειρία και διαθέτουν γνώση από τα τεκταινόμενα στην παγκόσμια αγορά, να καθίσουν σ’ ένα τραπέζι και να συμβάλλουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στον τουριστικό σχεδιασμό και την τουριστική ανάπτυξη ολόκληρου του δήμου.
Όλοι μαζί να αναζητήσουν εκείνο το θαλάσσιο έργο, που θα μετατρέψει το Λουτράκι σε πόλο έλξης για επτά μήνες το χρόνο.
Θα είναι δημοτική επένδυση!
Παράλληλα, προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν από το ήλιος και θάλασσα στην ανάπτυξη κι άλλων μορφών συνδυασμένου τουρισμού, αξιοποιώντας τη γεωμορφολογία του τόπου.
Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
Επιτέλους, πρέπει να γίνει στα όρια του δήμου μας η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων που θα παρέχει γνώση όχι μόνο σε παραδοσιακές ειδικότητες, αλλά και τις μοντέρνες όπως λουτροθεραπεία, λασποθεραπεία κ. λπ.
Ακόμη, θα πρέπει να αναβαθμισθεί η εκπαίδευση με στόχο να αναγνωρισθούν επαγγελματικά οι ειδικότητες των τυχερών παιγνίων του καζίνο.
Ένας κλάδος που αναπτύσσεται τελευταία ραγδαία στη χώρα μας και απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση.
Συνεδριακό κέντρο
Το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο θα πρέπει να πάψει πλέον να είναι ένα κουφάρι που παράγει ζημίες κι επιβαρύνει με τη λειτουργία του τα οικονομικά του δήμου.

Πρέπει να δοθεί στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρακίου για πολιτιστική χρήση και δράσεις.
Υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον για συνεδριακό τουρισμό.
Η αξιοποίησή του θα προκαλέσει και νέα επένδυση στην περιοχή, προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία του, ενώ θα μπορέσει να λειτουργήσει και ως εξειδικευμένο εκθεσιακό κέντρο.
Ηφαίστειο Σουσακίου
Αξιοποίηση, ανάδειξη, προβολή για την προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος στον ηφαιστειακό χώρο στο Σουσάκι.
Διερεύνηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη και εκμετάλλευση της γεωθερμίας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Επιτέλους! Πρέπει να σταματήσει ο δήμος στα έργα και τις επενδύσεις που πραγματοποιεί να πληρώνει τον κούκο αηδόνι.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτίριο της υπό σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο νόμιμα -αλλά καθόλου ηθικό;- να έχει μέσο κατασκευαστικό κόστος επτά χιλιάδες ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όταν ακούς κατασκευαστή να σε διαβεβαιώνει ότι με χίλια ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, έχει επιτύχει και λογικό κέρδος.
Δηλαδή, με τα ίδια χρήματα κατασκευαζόταν με μεγάλη άνεση εξαπλάσιο έργο.
Το ίδιο ισχύει με τα μέχρι σήμερα δεδομένα για πολλά έργα.
Δεν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση σε κανένα έργο.
Πρέπει να μπει ένας φραγμός και τρόπος αποσόβησης τέτοιων αποτελεσμάτων.
Να δοθεί τέλος στην κατασπατάληση.
Ο εκάστοτε δήμαρχος αν πραγματικά αγαπάει και μοχθεί για τον τόπο του, αγαπάει πραγματικά την πατρίδα του με τη στενή κα την ευρεία έννοια του όρου, θα πρέπει να προασπίσει και να διαφυλάξει τα χρήματα των συμπολιτών του με την αξιοποίηση όσων υπολείπονται σ’ αυτή τη χαώδη διαφορά κόστους.
Τα κονδύλια που διατίθενται για έργα είναι άκρως απαραίτητο να μένουν στον τόπο. Να ανακυκλώνονται στο δήμο. Πρέπει να λειτουργεί νόμιμα μια μόνιμη επιτροπή ειδικευμένων με εμπειρία στη διακήρυξη, αλλά και την εκτέλεση και υλοποίηση των έργων.
Θα πρέπει με την εποπτεία του δήμου να συσταθεί εταιρεία λαϊκής βάσης.

Να διεκδικεί τα έργα, να τα κατασκευάζει στις τρέχουσες τιμές της αγοράς – ιδιωτών και τα υπόλοιπα κεφάλαια του κέρδους να τα επενδύει και να τα αξιοποιεί σε υποδομές μικρότερης κλίμακας που δεν χρηματοδοτούνται από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.
Ότι επενδυτικό έργο γίνεται στο δήμο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πώς θα γίνεται άμεσα ή έμμεσα και ανταποδοτικό.
Δεν περισσεύει ευρώ για πέταμα.
Όλα τα έργα του δήμου και οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εντόπιους εργολάβους ή αν εμπλέκονται τρίτοι να ασκείται πίεση οι απασχολούμενοι να είναι εντόπιοι.
Να γίνουν πολλαπλάσια έργα.
Να υπάρχει δουλειά για το τεχνικό και εργατικό δυναμικό της οικοδομής του τόπου μας.
Έτσι, θα ξεφύγουμε από τη σημερινή μιζέρια.
Έτσι, θα επιτυγχάνεται διαρκώς η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η βελτίωση της εικόνας της πόλης που θα αυξάνει την προσέλευση των επισκεπτών.
Η μέχρι σήμερα αγροτική ψηφοθηρική ασφαλτόστρωση να μεταβληθεί σε αστική βελτιώνοντας σε πόλεις και χωριά την οδοποιία, ιδιαίτερα δε στους Αγ. Θεοδώρους και τα διαμερίσματα που το πρόβλημα είναι εντονότατο.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι επενδυόμενοι πόροι με σαφή προσανατολισμό και στόχευση, πέραν από το γεγονός ότι θα βελτιώνουν τις υπάρχουσες συνθήκες διαβίωσης, θα συμβάλλουν και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών, με τη διαμόρφωση θεματικών ενοτήτων που αναζητά η παγκόσμια κοινή γνώμη.
Ακρογωνιαίος λίθος η καθαριότητα.
Η κεντρική παραλία του Λουτρακίου, αλλά και όλες εν γένει οι ακτές του δήμου από την Μαυρολίμνη έως την Κινέττα επιβάλλεται να λάμπουν.
Το οδικό δίκτυο προς όλα τα διαμερίσματα και τις εξοχές αναβαθμίζεται και γίνεται ακόμη πιο ασφαλές για κατοίκους και επισκέπτες.
Η ηχορύπανση από μηχανάκια και αυτοκίνητα επιβάλλεται να πάψει οριστικά και αμετάκλητα, επιβάλλοντας υψηλότατα πρόστιμα.
Αντιμετώπιση του προβλήματος και από καταστήματα που προκαλούν…

Έμφαση στην ανάπτυξη των Μαζικών Μέσων Μεταφοράς, ο προαστιακός για πιο εύκολη και πιο τακτική πρόσβαση στην πρωτεύουσα, το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, αλλά και σε σημαντικούς προορισμούς με τουριστικό και ιστορικό ενδιαφέρον, να φθάσει στην Αιγαίου.
Αλλά και για πιο εύκολη και καθαρή προσέγγιση των επισκεπτών στον τόπο μας.
Κατασκευή νέου παραλιακού δρόμου μέχρι το Ηραίο και κατά μήκος δημιουργούνται νέες κοντινές εξοχές με έμφαση στα θαλάσσια σπορ που δεν ενοχλούν τις ώρες κοινής ησυχίας.
Με μελέτη και την υποστήριξη της αξιοποιείται και αναδεικνύεται πολυδιάστατα ο ορεινός όγκος.
Μαρίνες
Ένα έργο που δικαιούται ο τόπος, σήμερα του λείπει και ήδη χάνονται τα ανταποδοτικά ωφελήματα που θα απολάμβανε εδώ και πέντε χρόνια.
Μια επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, της οποίας επιβάλλεται να διεκδικηθεί και απαιτηθεί άμεσα με όλα τα μέσα η κατασκευή της, όταν μάλιστα έχουν εκλείψει όλα τα προσχηματικά εμπόδια που επικαλούνταν αυτοί που πρόβαλαν τα εμπόδια.
Είναι παγκόσμια αποδεδειγμένο -όπως έχει δείξει η εμπειρία- ότι θα επιτευχθεί η προσέλευση υψηλοτάτου επιπέδου επισκεπτών.
Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα τουλάχιστον ένα κρουαζιερόπλοιο την ημέρα από αυτά που διαπλέουν την Αδριατική, να αποβιβάζει περισσότερα από χίλια άτομα σε ημερήσια βάση, για τους θερινούς περίπου πέντε μήνες.
Ως γνωστόν, ο Τουριστικός Λιμένας Λουτρακίου έχει χωροθετηθεί. Είναι νόμος του κράτους που περιλαμβάνεται στη συμβατική υποχρέωση των επενδυτών, ως ανταποδοτικό ωφέλημα.
Η αλλαγή θέσης είναι νέο έργο! Αυτοί που …καθοδηγούν το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο σε μεθοδευμένες αποφάσεις, κατά τον αυτό τρόπο θα μεθοδεύσουν και τις προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αν συμβεί αυτό, θα συμβάλλει η κατασκευή της μαρίνας να πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία!
Οι διαφορετικές απόψεις -μέσα στην καλή κι ευτυχή για την εξέλιξη του έργου ζωής για το Λουτράκι- στην ουσία παίζουν το παιχνίδι αυτών που δεν θέλουν στον τόπο τη μαρίνα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αποκόψουν τον τόπο από τη θαλάσσια πρόσβαση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές στον ανεπτυγμένο, αλλά και τον αναπτυσσόμενο κόσμο είτε διαθέτουν, είτε κατασκευάζουν μαρίνες και μάλιστα οικολογικές!
Ενδεχομένως, κάποιοι να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά η επιμονή ή ο προσανατολισμός σ’ άλλο έργο ισοδυναμεί με έμμεσο ξεπούλημα της μαρίνας, όπως ακριβώς γινόταν τα οκτώ προηγούμενα χρόνια.
Μήπως είναι η ώρα να αναθεωρηθούν τέτοιου είδους απόψεις γιατί έρχεται λαίλαπα στον τόπο;
– Μήπως είναι η ώρα η μαρίνα εκεί που έχει χωροθετηθεί να είναι κόκκινη γραμμή και να αποτελέσει ένα από τα μείζονα θέματα της προεκλογικής περιόδου, αλλά και των εκλογικών προγραμμάτων;
– Μήπως πλέον ήλθε η ώρα να πέσουν οι μάσκες κι αυτοί που με τη στάση τους έχουν συμβάλλει να καθυστερεί επί τόσα χρόνια το έργο, εξυπηρετώντας αλλότρια συμφέροντα σε βάρος του τόπου, να σταματήσουν πλέον να ομιλούν και ν’ αφήσουν τα κροκοδείλια δάκρυα;
Επίσης είναι αναγκαία η κατασκευή σύγχρονης οικολογικής μαρίνας και από την πλευρά του Σαρωνικού στους Αγ. Θεοδώρους στα δυτικά όρια της πόλης!
Αλιευτικό καταφύγιο
Εκπόνηση νέας μελέτης για την κατασκευή ενός ορθολογικού αλιευτικού καταφυγίου που θα είναι λειτουργικό και θα ανταποκρίνεται και θα δικαιολογεί την ύπαρξή του.
Η σημερινή προσπάθεια που δεν ολοκληρώθηκε επί τέσσερα έτη αποδεικνύει ότι τα χρήματα τα πήρε… η θάλασσα.
Επέτυχαν να καταστρέψουν τη γραφική εικόνα της πόλης μας.
Θα αποκατασταθεί άμεσα.
Ολοκλήρωση της δημοπράτησης της μελέτης και επιτάχυνση των διαδικασιών για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου και από την πλευρά του Σαρωνικού.
Αναβάθμιση και περαιτέρω αξιοποίηση του αλιευτικού καταφυγίου της Μαυρολίμνης.
Παραλία Λουτρακίου
Διάνοιξη, χάραξη και διαμόρφωση με ενιαία αρχιτεκτονική μελέτη του πεζόδρομου από τη Διώρυγα Κορίνθου -εντός της υπό κατασκευής μαρίνας- μέχρι το εξοχικό κέντρο Νεράιδα σε πρώτη φάση.
Πεζοδρόμηση της παραλιακής οδού, από τη διασταύρωσή της με τον οδό Παπανικολάου μέχρι και τον υφιστάμενο παραλιακό πεζόδρομο στη συμβολή με την οδό Δαμασκηνού.
Διάνοιξη της οδού Κορίνθου από την οδό Αιγαίου μέχρι την οδό Παπανικολάου με οδόστρωμα πλάτους πενήντα μέτρων στο μέσον του οποίου θα υπάρχει η γραμμή του προαστιακού και ποδηλατόδρομος.
Διαμόρφωση ενιαίας εικόνας από μελετητικό αρχιτεκτονικό γραφείο στην παραλιακή όψη της πόλης, στις υπάρχουσες πολυκατοικίες και χαμηλές ιδιοκτησίες.
Διαμόρφωση από την ίδια μελέτη ενιαίας εικόνας στις παραλιακές
επιχειρήσεις με σύγχρονο προφίλ.
Ανάδειξη του κτιρίου της Πηγής με παράλληλη κατεδάφιση του παρακείμενου κτιρίου ιδιοκτησίας ΕΟΤ, για το οποίο πολλά λέγονται όσον αφορά τη στατικότητά του.
Ας ελπίσουμε ότι ο Αγ. Ανδρέας ξεκινάει.
Όπου χρειασθεί θα παρέμβουμε για την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Απαραίτητη είναι τόσο η ανάδειξη της Πηγής Οικονόμου, όσο και ο εξωραϊσμός όλων ανεξαιρέτως των κτιρίων επί της υφιστάμενης λεωφόρου πλησίον της Πηγής.
Κατασκευή της δεύτερης φάσης στους καταρράκτες.
Αναβάθμιση – ανάδειξη των λουτρών που είχαν κατασκευασθεί από τον Τσίλερ και διατήρηση της όψης των φυσικών λουτρών, έτσι ώστε να δένουν με την κρατική πηγή.
Εξωραϊσμός και διαμόρφωση του χώρου στη Νεράιδα όπου θα καταλήγει ο παραλιακός πεζόδρομος.
Παραλία Αγ. Θεοδώρων
Διάνοιξη της παραλίας και παραχώρησή της στο κοινό, έτσι ώστε να μπορεί να την περπατήσει ο καθένας χωρίς κανένας απολύτως εμπόδιο.
Ο Αιγιαλός δεν είναι ιδιοκτησία.
Ανήκει σε όλους.
Έλεγχος ολόκληρου του θαλάσσιου χώρου και διασφάλιση της καθαρότητας των υδάτων.
Επιβάλλεται, ο νέος δήμος να στρέψει το ενδιαφέρον του στις δύο παραλίες του Σχοίνου, αναβαθμίζοντας το παρεχόμενο τουριστικό προϊόν, έτσι ώστε να αυξήσει και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην αύξηση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Όσον αφορά τις δύο παραλίες του Σχοίνου, επιβάλλεται να γίνει μελέτη για τη διενέργεια έργων προστασίας από τη διάβρωση, δίνοντας πλέον οριστική λύση σ’ ένα πρόβλημα δεκαετιών.
Γεράνεια
Με προϋπόθεση την προστασία του ορεινού όγκου των Γερανείων, εκπονούνται στοχευμένες μελέτες για ήπιες παρεμβάσεις ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτού του δώρου της φύσης.
Άμεσος προγραμματισμός για τη διενέργεια μελέτης στην εγκατάσταση τελεφερίκ πρόσβασης στην κορυφή των Γερανείων.
Δημιουργία στην κορυφή, υποδομών για αθλητικό προπονητικό κέντρο με χώρο διαμονής και δημιουργία πολυτελούς σαλέ.
Ανάπτυξη διαδικασιών για την εκχώρηση του ελατοδάσους των 3.000 στρεμμάτων από την πολιτεία στο δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων.
Ο πλούτος αυτός να είναι ελεγχόμενος από το δήμο και να επιτρέπεται μόνον ο περίπατος, χωρίς καμία άλλη δραστηριότητα.
Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ύψος 1.000 μέτρων.
Υπάρχουν πάνω στον ορεινό όγκο κι άλλα μονοπάτια είτε για περιπατητές, είτε για ήπια ορειβασία.
Δημιουργία πάνω στο βουνό ποδηλατοδρόμων.
Έμφαση, συστηματοποίηση κι ανάπτυξη του αιωροπτερισμού.
Ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία και τη φύλαξη ως κόρης οφθαλμού του ορεινού όγκου από επιβουλείς του τόπου που θα θελήσουν να προκαλέσουν την καταστροφή με εμπρησμό.
Ακόμη, μεγαλύτερη ενίσχυση της δασοπροστασίας ολόκληρου του ορεινού όγκου. Ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα αυτό και με το γειτονικό ανατολικά νομό Αττικής.
Προαστιακός
Επικέντρωση και επίσπευση των διαδικασιών για την έλευση του προαστιακού σιδηροδρόμου αυτόνομα μέσα στο Λουτράκι, με τερματικό σταθμό στην οδό Αιγαίου.
Ένα σύγχρονο και μοντέρνο μεταφορικό μέσο που του έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος και οι κάτοικοί του.
Το κόστος προσθήκης δεύτερου βαγονιού αναλαμβάνει σύμφωνα και με τη δημόσια δέσμευση του διαχειριστή Αντώνη Στεργιώτη, η Club Hotel Casino Loutraki.
Εκ του πονηρού οι απόψεις όσων υποστηρίζουν ότι ο προαστιακός πρέπει να τερματίζει στην Παπανικολάου.
Με λίγη σωφροσύνη κι ώριμη σκέψη μπορεί η σταθερή τροχιά με τη δημιουργία δρομολογίων, να φέρει σε ημερήσια βάση πιο κοντά τους Αγ. Θεοδώρους στο Λουτράκι με χαμηλό κόστος και πολλαπλά δρομολόγια από το πρωί μέχρι νωρίς το βράδυ.
Επίσης, κατασκευή αερογέφυρας σε χώρο πλησίον του νέου κοιμητηρίου Αγ. θεοδώρων, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι οικιστές.
ΚΤΕΛ Κορίνθου
Απομακρύνεται από τον υφιστάμενο τερματικό σταθμό και δημιουργείται νέος πλησίον του σταθμού του προαστιακού στην Αιγαίου.
Στη θέση αυτή δημιουργείται και πιάτσα ταξί, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες.
Δημοτική συγκοινωνία διασύνδεσης Λουτρακίου και Αγ. Θεοδώρων με Ίσθμια, Περαχώρα, Πίσια, Σχοίνο. Η συγκοινωνία θα πραγματοποιείται με μικρά υβριδικά λεωφορεία, ενώ ο δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην παράλληλη αντικατάσταση και του υπάρχοντος τροχαίου υλικού.
Πάρκινγκ
Όλοι συμφωνούν ότι οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης δεν επαρκούν.
Τα οικόπεδα; Ήταν πρόσκαιρη λύση.
Η σημερινή δημοτική αρχή δεν μπόρεσε και σ’ αυτό τον τομέα να δώσει οριστικές λύσεις.
Δυστυχώς, η δημοτική αρχή έριχνε άσφαλτο προς αγροτικές ιδιοκτησίες, αντί για τη δημιουργία πάρκιν.
Παράλληλα, επιβάλλεται να αλλάξει η κακή συνήθεια που θέλει ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει το αυτοκίνητό του παρκαρισμένο έξω από την πόρτα του σπιτιού του.
Μακροπρόθεσμος στόχος πρέπει να είναι σε βάθος οκταετίας να έχουν εξαφανισθεί και να απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων στον κεντρικό ιστό της πόλης, αφού σε μικρές αποστάσεις θα υπάρχουν στεγασμένα και ασφαλή πάρκιν, με εντελώς συμβολικό κόστος μηνιαίας στάθμευσης για τους δημότες μας.
Έτσι, τα δύο υπάρχοντα υπαίθρια δημοτικά πάρκιν μπορούν να ανοικοδομηθούν στο ύψος των παρακείμενων οικοδομών και εξωτερικά με αρχιτεκτονική παρέμβαση να γίνει προσθήκη φωτοβολταϊκών υαλοπινάκων, ώστε να δημιουργηθεί μια μοντέρνα αισθητική που να μην υποψιάζει σε τίποτε τον επισκέπτη ότι πίσω τους κρύπτεται πολυόροφο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων.
Στο ίδιο κτίριο να δημιουργηθούν και υπόγειοι όροφοι.
Τα οικοδομικά τετράγωνα της πλατείας του Παιδιού και του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρακίου μπορούν κάλλιστα να γίνουν υπόγειοι πενταόροφοι χώροι στάθμευσης και στην επιφάνειά τους πλατείες με παιδική χαρά.
Το ίδιο να γίνει στην παιδική χαρά στα Αλώνια, καθώς επίσης και στο οικόπεδο έμπροσθεν της Παναγίας Γιάτρισσας.
Συμβιβασμός και απόκτηση του κτήματος των κληρονόμων Λέκκα πάνω από το Thermal spa Λουτράκι.
Εξεύρεση χώρου μακρόπνοης προοπτικής για τη δημιουργία χώρου

στάθμευσης στα παραθαλάσσια μπαρ πλησίον των εγκαταστάσεων του καζίνο.
Εξεύρεση χώρου μακρόπνοης προοπτικής για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και στον Αγ. Γεώργιο.
Στους Αγ. Θεοδώρους απαιτείται η εξαγορά οικοπέδων εντός και εκτός της πόλης εκατέρωθεν για να ανοικοδομηθούν και να λειτουργήσουν ως δημοτικά parking με συμβολικό κόστος για τους δημότες.
Εξωτερικά με αρχιτεκτονική παρέμβαση να γίνει προσθήκη φωτοβολταϊκών υαλοπινάκων, ώστε να δοθεί στα κτίρια μοντέρνα αισθητική. Προτεραιότητα να δοθεί στη θέση «Πευκάκια», γεγονός που θα συμβάλλει σε οριστική λύση του κυκλοφοριακού.
Κεντρική λεωφόρος
Άμεσα μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.
Να αποτρέπεται η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων όπως γίνεται σήμερα.
Με την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου προγράμματος στόχος θα είναι η πεζοδρόμηση της κεντρικής λεωφόρου από τη διασταύρωση με την οδό Μάτση, μέχρι τη διασταύρωση με τον περιφερειακό δρόμο Λουτρακίου Περαχώρας στον Αγ. Γεώργιο.
Η πρόσβαση στο Κολωνάκι θα γίνεται μόνο από τον περιφερειακό δρόμο.
Θα είναι δυνατή η ήπια προσέγγιση από τον Αγ. Γεώργιο σε Νεράιδα και μόνο στους ενοίκους του ξενοδοχείου Πευκάκι.
Όσον αφορά τον κυκλοφοριακό όγκο στον κεντρικό ιστό της πόλης, αυτός θα μεταφερθεί στην οδό Καραϊσκάκη.
Οι οριζόντιοι δρόμοι προς και από το κέντρο θα έχουν προτεραιότητα και τη δυνατότητα της παράλληλης κίνησης δύο αυτοκινήτων με ίδια φορά, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχει σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμη και στους κάθετους δρόμους.
Απομάκρυνση όλων των σταθμευμένων αυτοκινήτων από την κεντρική λεωφόρο των Αγ. Θεοδώρων, ενώ επιβάλλεται και είναι δυνατή η κατάργηση και μετατροπή της σε δρόμο μονής κατεύθυνσης της εν αχρηστία σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ.
Ποδηλατόδρομοι
Αν ανατρέξει κανείς στη μνήμη του κάποιες δεκαετίες πίσω, την εποχή πριν χτιστούν οι πολυκατοικίες, διαπιστώνει εύκολα ότι στο Λουτράκι, ο καθένας είχε το ποδήλατό του.
Σήμερα, που οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουμε καταστρέψει το Περιβάλλον που ζούμε, είναι καιρός να θυμηθούμε και πάλι το πλέον οικολογικό μέσο μεταφοράς, όταν μάλιστα η γεωμορφολογία της πόλης ενδείκνυται για τη χρήση του.
Στο πλαίσιο αυτό, αφενός με τη διάνοιξη της οδού Κορίνθου, αφετέρου με
την υιοθέτηση ενός μοντέρνου συγκοινωνιακού σχεδίου που θα ανταποκρίνεται πλήρως σε μια σύγχρονη λουτρόπολη, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η χάραξη κι ένταξη ποδηλατοδρόμων στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου στο ιστορικό κέντρο και το τουριστικό μέρος της πόλης.
Με την επέκταση και αναμόρφωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, είναι υπέρ του δέοντος επιβεβλημένο στις νέες χαράξεις να υπάρχει ποδηλατόδρομος στην άκρη του δρόμου.

ΔΕΗ
Απαίτηση από τη ΔΕΗ υποχρεωτικής υπογειοποίησης όλων των εναέριων καλωδίων στον κεντρικό ιστό της πόλης, με την εκπόνηση χρονοδιαγράμματος κατόπιν συμφωνίας.
Στην περίπτωση που δεν συμμορφώνεται η ΔΕΗ, ο δήμος προχωράει από μόνος του σ’ αυτή την κατεύθυνση, στέλνοντας το λογαριασμό… Δεν είναι δυνατόν σε μια σύγχρονη λουτρόπολη τα καλώδια της ΔΕΗ να είναι εκτεθειμένα στον αέρα και να υποβαθμίζουν την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου.

ΚΤΗΜΑ ΔΙΦΩΝΗ
Επιβεβλημένη όσο ποτέ άλλοτε η τάχιστη εξαγορά του κτήματος Διφωνή, με τη χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν ίδιων πόρων, λαμβανομένου υπόψη ότι σε πολλούς οργανισμούς υπάρχουν αδιάθετοι πόροι, για τους οποίους αναζητούνται δράσεις αξιοποίησής τους.
Με την ανάπτυξη που ήδη γνωρίζει και προβλέπεται να σημειωθεί στο Λιβαδάκι τα αμέσως επόμενα χρόνια, το Κτήμα Διφωνή θα πρέπει να μείνει -δεδομένου ότι βρίσκεται στο μέσον περίπου του μετώπου του Λουτρακίου- ως πνεύμονας πρασίνου, ο οποίος θα είναι προστατευόμενος.
Είναι αναγκαιότητα να διαμορφωθεί ολόκληρος ο χώρος σ’ άλλο ένα πάρκο με παγκάκια και δρόμους περιπάτου, χωρίς να προστεθεί μπετόν ή άσφαλτος.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Άλλος ένας μεγάλος τομέας.

Απαιτείται προκήρυξη διεθνούς πολεοδομικής μελέτης που θα προβλέπει και θα διασφαλίζει το μεσομακροπρόθεσμο μέλλον του δήμου.
Ουσιαστικότατος για το μέλλον αυτού τόπου.
Η σημερινή δημοτική αρχή έδειξε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά και να προβλέψει τις μελλοντικές απαιτήσεις.
Δεν είναι δυνατόν τα πάντα να είναι στον αέρα για να μην υπάρχουν και ευθύνες.
Ο νέος Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, αυτονόητο είναι ότι θα σέβεται και θα προστατεύει το περιβάλλον, ενώ όπου θα γίνουν επεκτάσεις του νέου δήμου Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων, απαιτείται ταυτόχρονη αξιοποίηση και ορθολογισμός των πόρων του δήμου.
Θα πρέπει να χαραχθεί με τόλμη, αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα κατά πρόσωπο και με γνώμονα πεντηκονταετίας.
Ούτε μπορούμε να εθελοτυφλούμε, ούτε να αλληθωρίζουμε.
Δεν είναι δυνατόν να μην χαραχθούν και να μην εξασφαλισθούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, υποθηκεύοντας από ατολμία και ανικανότητα το μέλλον των επερχόμενων γενεών.
Από τώρα πρέπει να σχεδιασθούν οι υποδομές και οι παροχές των κοινωνικών αγαθών για να τις βρουν διαθέσιμες και επαρκείς οι μελλοντικοί πολίτες του τόπου.
Με τόλμη και με θάρρος, από τώρα, θα πρέπει να γίνουν χαρακτηρισμοί και αποχαρακτηρισμοί, χαράξεις και περιγραφές χώρων, έτσι ώστε όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες να έχουν γνώση για τη δυνατότητα των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν.
Ο νέος Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, είναι άκρως απαραίτητος να περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση του δήμου μας από την Μαυρολίμνη μέχρι την Κινέττα.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Μία από τις μεγάλες πληγές του ελληνικού κράτους, που μεθοδευμένα ενθάρρυνε όλα αυτά τα χρόνια η κεντρική εξουσία, στο πλαίσιο οικοδόμησης του πελατειακού κράτους.
Με τα αυθαίρετα ήρθε η ώρα να μπει το τέλος.
Μετά τη χάραξη του νέου ΓΠΣ δεν θα πρέπει να υπάρχει ούτε καν ως σκέψη η ανέγερση αυθαιρέτου.
Άσχετα αν το επαγγέλλεται τελευταία η σημερινή κυβέρνηση, επιβάλλεται να επιδιωχθεί ως τοπική κοινωνία.
Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι με κανένα τρόπο δεν θα υπάρχει περίπτωση να ηλεκτροδοτηθούν και να υδροδοτηθούν.
Ακόμη, η κατεδάφιση νέων αυθαιρέτων δεν θα είναι θέμα προς συζήτηση και διαπραγμάτευση.
Ήρθε η ώρα να χαραχθούν οι κόκκινες γραμμές για τον οποιοδήποτε επίδοξο αυθαιρετούχο στο εγγύς και απώτερο μέλλον.
Η Γη θα παρακολουθείται καθημερινά τόσο από τη Δημοτική Αστυνομία, όσο και από το δορυφόρο.
Επιτέλους, οι πολίτες αυτού του δήμου θα πρέπει να νιώσουν ότι ζουν σε μια ευνομούμενη κοινωνία κι όλοι είναι υποχρεωμένοι να σέβονται τους νόμους και κυριότερα τις επιταγές του τόπου.
Αλλά και η τοπική αρχή θα τους παράσχει τις δυνατότητες να μπορούν να απολαμβάνουν και να είναι όλοι μεριδιούχοι στο φυσικό πλούτο που έχει δώσει η φύση σ’ αυτόν τον ευλογημένο τόπο.

ΡΕΜΑΤΑ
Διευθέτηση ή οριοθέτηση χειμάρρων και ρεμάτων στην εντός σχεδίου περιοχή, με διάνοιξη των τυφλών ρεμάτων προς τη θάλασσα στην περιοχή Λιβαδάκι.
Σημαντικότατη η διατήρηση καθαρών όλων ανεξαιρέτως των ρεμάτων που διέρχονται μέσω της πόλης.
Μόνον έτσι θα αποφευχθεί οποιοδήποτε αναπάντεχο γεγονός.
Μια βόμβα στο υπό επέκταση τμήμα της πόλης.
Είναι επικίνδυνο από μία έντονη και παρατεταμένη βροχόπτωση να πλημμυρίσουν και να προκληθούν καταστροφές σε περιουσίες.
Το κόστος εδώ, να επιβαρύνει όσους φρόντισαν να μπαζώσουν τα ρέματα, λαμβάνοντας υπόψη αεροφωτογραφίες περασμένων δεκαετιών.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Η χωματερή που διαθέτει ο τόπος μπορεί να γίνει άλλη μία πηγή πλούτου, αν ακολουθηθούν οι σύγχρονες επιταγές και τάσεις που κυριαρχούν παγκοσμίως.
Κατ’ αρχήν επιβάλλεται να αναπλασθεί και να εξυγιανθεί η υπάρχουσα χωματερή. Μπορεί να γίνει ακόμη και τυχούσα εκμετάλλευσή της.
Στο σημείο αυτό, να κατασκευασθεί η πλέον σύγχρονη μονάδα ΧΥΤΑ αφού πρώτα γίνει σχέδιο και εφαρμογή μελέτης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα εξυπηρετεί κατ’ αρχήν τους Αγ. Θεοδώρους, το Σύνδεσμο Ανατολικής Κορινθίας και κατά δεύτερο λόγο όμορους νομούς.

Πρόκειται για υψηλότατου κόστους επένδυση επιδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί να αναπτυχθεί μέσω Συνεργασίας Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Επιπρόσθετα, πλεονέκτημα είναι η σημερινή θέσης της χωματερής, επειδή διαθέτει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης με τη χάραξη και τη διάνοιξη
δρόμου πάνω από τα διυλιστήρια.
Είναι αναγκαίο, να γίνει συστηματική ενημέρωση-εκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των δημοτών στη μύηση της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να γίνει υποχρεωτική κι όλοι να συμβάλλουμε με την αλλαγή στάσης ζωής στην προστασία του Περιβάλλοντος που ζούμε.
Να μην ενδώσουμε στην καύση που προτείνεται ως εύκολη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τους εξειδικευμένους επιστήμονες που τονίζουν ότι προς καύση δικαιολογείται μόνο το 3% του αρχικού όγκου των απορριμμάτων!
Επίσης, θα πρέπει να ξεχάσουμε και τη λύση του σύμμεικτου δεματοποιητή για τα πρωτογενή απορρίμματα.
Στους Αγ. Θεοδώρους να γίνει άμεση απομάκρυνση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ, ο οποίος ευρίσκεται εντός της κατοικημένης οικιστικής περιοχής.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Δυστυχώς, ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας δεν ήταν τόσο βρώμικος ποτέ άλλοτε.
Το κατάντημα στο οποίο έχει περιέλθει ολόκληρος ο δήμος ειδικότερα την τελευταία διετία που διανύουμε δεν έχει προηγούμενο.
Δεν είναι δυνατόν, είναι παγκοσμίως πρωτάκουστο να ισχυρίζεσαι ότι η πόλη σου είναι τουριστική και την ίδια ώρα να βρωμάει και να ζέχνει.
Η καθαριότητα δεν εξαρτάται μόνο από τη σημερινή ανύπαρκτη δημοτική αρχή. Εξαρτάται κι από εμάς τους ίδιους.
Επιβάλλεται να αλλάξουμε όλοι ανεξαιρέτως νοοτροπία.
Πρέπει με τη στάση μας να συμβάλλουμε και να παρεμβαίνουμε έτσι ώστε ολόκληρος ο δήμος να είναι καθαρός απ’ άκρου εις άκρον.
Η υπηρεσία καθαριότητας επιβάλλεται να μπει σε προγραμματισμό και να ακολουθήσει κατευθύνσεις ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
Απαιτείται εντατική επιστασία για τον καθαρισμό της πόλης και των οικισμών. Αν αυτό δεν καταστεί άμεσα δυνατόν, θα γίνει προσφυγή σ’ άλλες λύσεις.
Οι κάδοι απορριμμάτων είναι αναγκαιότητα να πλένονται καθημερινά, ειδικότερα μετά την άνοιξη.

Όποιος κάδος διαπιστώνεται ότι έχει χαλάσει, είναι αναγκαίο να στέλνεται την ίδια ώρα στο συνεργείο προς επισκευή και συντήρηση.
Δεν είναι δυνατόν οι κάδοι με το παραμικρό να βγαίνουν στην αχρηστία και στην επόμενη φάση να πετιούνται ως ακατάλληλοι.
Με την απαιτούμενη επισκευή τους να διαχωρισθούν σε κάδους ανακύκλωσης για γυαλί, χαρτί και αλουμίνιο.
Δημιουργία σούπερ μάρκετ σκουπιδιών, όπου εκεί θα πηγαίνουμε μαζί με τα παιδιά -για να μυηθούν στο νέο προσανατολισμό, έτσι ώστε να τους γίνει συνείδηση- όλες τις άχρηστες συσκευές, παιχνίδια κ.λπ.
Αν θέλουμε, όντως, ολόκληρος ο δήμος να μεταβληθεί σε σύγχρονη τουριστική πόλη, θα πρέπει να ξαναγίνει με αιχμή το Λουτράκι μια πεντακάθαρη και απαστράπτουσα πόλη, όπως ακριβώς ήταν πριν από πολλές τετραετίες.
Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά. Επιδεικνύει πολιτισμό!

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Επί πολλά χρόνια ο φόρος από το Λουτράκι φεύγει και πηγαίνει στο Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου χωρίς ποτέ να έχει επιστρέψει στην πόλη δραχμή παλαιότερα, την τρέχουσα δεκαετία ευρώ.
Απαιτείται η σύσταση αυτόνομου Λιμενικού Ταμείου του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων.
Τα έσοδα του Ταμείου θα λειτουργούν ανταποδοτικά προς όφελος και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου σ’ ολόκληρη την ακτογραμμή του δήμου, από τη Μαυρολίμνη μέχρι και τα σύνορα με την Κινέττα.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Το σώμα που επανεμφανίζεται στην πόλη δεύτερη φορά μετά από δέκα και πλέον χρόνια και τον ανελέητο διωγμό που ασκούσε κατά των επισκεπτών με τη βροχή των κλήσεων.
Με την ίδια νοοτροπία δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα.
Αντίθετα, θα προξενήσει ζημία.
Κατ’ αρχήν οι επισκέπτες δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται υπό διαρκή διωγμό, όταν, ως δήμος επί τόσα χρόνια δεν έχεις εξασφαλίσει στοιχειωδώς τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης, να εξυπηρετούν εν μέρει τους χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν το καλοκαίρι το Λουτράκι ή κάποιες ημέρες με ειδική σημασία τον υπόλοιπο χρόνο.
Σε τούτη εδώ τη φάση, το προτιμότερο είναι τους καλοκαιρινούς μήνες να εξασφαλίζουν τη συγκοινωνιακή ροή στον ιστό της πόλης, χωρίς να

είναι με το μπλοκ στο χέρι, εκτός φυσικά περιπτώσεων ανυπακοής.
Ακόμη, να επιφορτισθεί η Δημοτική Αστυνομία με την τήρηση της τάξης και το σεβασμό από τους επιχειρηματίες των ελεύθερων πεζοδρομίων.
Δεν είναι δυνατόν το κάθε κατάστημα να καταλαμβάνει το πεζοδρόμιο
έμπροσθεν των ορίων του, πολλές φορές πέραν κι αυτών.
Έτσι, θα πρέπει την πρώτη φορά να προχωρά σε έγγραφη σύσταση με αποδεικτικό και τη δεύτερη να προχωρά στη βεβαίωση της παράβασης με την επιβολή διοικητικού τσουχτερού προστίμου, το οποίο θα πηγαίνει στο ταμείο του δήμου και θα αποτελεί εμπόδιο χορήγησης ενημερότητας.
Είναι επιβεβλημένο να βεβαιωθούν όλες οι παραβάσεις -κοινό μυστικό- και στους υπόλογους να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον υφιστάμενο Κώδικα ποινές.
Επίσης να ξεκινήσει και το «σαφάρι» με τα αυθαίρετα, όταν μάλιστα είναι δυνατή η παρακολούθησή τους και δορυφορικά.
Καλοδεχούμενο το νέο όργανο, αλλά η νέα δημοτική αρχή θα πρέπει να το λειτουργήσει με σωφροσύνη και κυρίως με στόχο τη διασφάλιση και προάσπιση των δημοτικών συμφερόντων και κανόνων λειτουργίας ολόκληρου του δήμου.
Να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στο έργο του.
Μην ξεχνάμε ότι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

ΥΓΕΙΑ
Τα Κέντρα Υγείας σε Λουτράκι και Αγ. Θεοδώρους να στελεχωθούν με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, έστω και με μερική παρουσία.
Να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε 24ωρη βάση.
Σε συνεργασία με τους ιερούς ναούς που παρέχουν ιατρική βοήθεια να αναπτυχθεί σύστημα άμεσης ειδοποίησης με πομπό για την παροχή σε ασθενείς και υπερήλικες κατ’ οίκον βοήθειας.
Επίσης, στα πρότυπα του ιερού ναού Παναγίας Γιάτρισσας να αναπτυχθεί η υφιστάμενη τράπεζα αίματος σε συνεργασία με τη δημοτική αρχή, για να υπάρχει και διαθέσιμη συγκεντρωτική εικόνα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός και Τουρισμός είναι δύο κλάδοι αλληλοϋποστηριζόμενοι.
Ο ένας συνδέεται με τον άλλον αμφίδρομα.
Πρέπει να αναδειχθεί και να προστατευθεί η ιστορία μας, τα μνημεία μας και η παράδοσή μας.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η αναβάθμιση και αξιοποίηση όλων ανεξαιρέτως των αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου μας..
Αιχμή το Ηραίον. Με αυτό το γνώμονα θα πρέπει να γίνει πιο εύκολη η πρόσβασή στον αρχαιολογικό χώρο.
Καθοριστικής σημασίας η χάραξη και κατασκευή του παραλιακού δρόμου που θα φθάνει μέχρι το ακρωτήριο.
Είναι αναγκαιότητα η προώθηση κατασκευής του μουσείου Περαχώρας και να αναδειχθεί η ιστορικότητά της.
Άμεση υλοποίηση της εκπονηθείσης μελέτης για τον αρχαιολογικό χώρο στο Ηραίον.
Άμεση περιτοίχιση και προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο Καρμπουνάρι, σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία.
Επίσης, είναι αναγκαία η αναβάθμιση και προβολή του αρχαιολογικού χώρου των Ισθμίων και του σταδίου τους, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του με προβολή του ιστορικού τους ρόλου.
Ακόμη, να αναδειχθούν και να προβληθούν και οι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που υπάρχουν στην επικράτεια του δήμου.
Υποβοήθηση των διαδικασιών για τον Αγ. Ανδρέα.
Ενίσχυση των Συλλόγων που έχουν πολιτιστική δραστηριότητα.
Τα Πνευματικά Κέντρα να γίνουν πόλος έλξης των παιδιών, ώστε να μυηθούν στον κόσμο των Γραμμάτων και των Τεχνών -μουσική, θεατρική ερασιτεχνική σκηνή και παιδική σκηνή- δημιουργώντας εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και εκδηλώσεις που θα πρωταγωνιστούν τα παιδιά του δήμου.
Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας δύο δημοτικών κατασκηνώσεων στην επικράτεια του νέου δήμου.

ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Περισσότερο εγκατάλειψη παρουσιάζει η εικόνα της Διώρυγας Κορίνθου, παρά ότι υπάρχει εταιρεία που διαχειρίζεται τη λειτουργία της.
Υπαιτιότητα του περίπλοκου νομικού καθεστώτος, το δημοτικό διαμέρισμα Ισθμίων είναι κομμένο στα δύο και οι κάτοικοί του για να διανύσουν μία απόσταση διακοσίων μέτρων είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κύκλο χιλιομέτρων επιβαρυνόμενοι με αναίτιο και αδικαιολόγητο οικονομικό κόστος.
Το γεγονός αυτό από μόνο του, είναι αρκετό να απαιτείται δραστική παρέμβαση για αλλαγή του υπάρχοντος καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Διώρυγας και αλλαγή αυτού που είναι κύριος της. Παράλληλα, η ενοικιάστρια εταιρεία δεν έχει τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, γεγονός που την καθιστά από την τακτική της μάλλον
έκπτωτη, όπως υποστηρίζουν δημοτικοί παρατηρητές.
Είναι ώρα με ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας να διεκδικήσει τη διαχείριση του νεότερου μνημείου από το υπουργείο Οικονομικών.
Να αναλάβει μέσω ΕΣΠΑ και ΠΕΠ να επισκευάσει και να αποκαταστήσει τις ζημίες που έχει υποστεί ο κρηπιδότοιχος, διευκολύνοντας τόσο το διάπλου των πλοίων, όσο και τη διέλευση κατοίκων και επισκεπτών από τις δύο βυθιζόμενες γέφυρες.
Στη συνέχεια, αν και δεν είναι -που δεν είναι- δυσβάσταχτη η λειτουργία της, όταν μάλιστα στην εκβολή της προς δυσμάς θα υπάρχει η μαρίνα Λουτρακίου, είναι υπέρ του δέοντος βέβαιο ότι θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της, γεγονός που θα συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων.
 
Αρχαίος Δίολκος
Επιβάλλεται να αναληφθεί άμεσα πρωτοβουλία προς τον υπουργό Πολιτισμού να απεγκλωβίσει από τα μεθοδευμένες δήθεν δικαιολογίες.
Να ακυρωθεί από το υπουργείο Πολιτισμού η σαθρή απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που δεν τιμά αυτούς που έχουν ταχθεί για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Να ανάψει πράσινο φως για την αναστύλωση και προστασία του μνημείου, για το οποίο δεν θα υπάρχει η παραμικρή επίπτωση από τα διερχόμενα πλοία και σκάφη.
Υπάρχει απόφαση ετών του δημοτικού συμβουλίου για χρηματοδότηση της μελέτης με ίδιους πόρους.
Παράλληλα, είναι αναγκαιότητα να αναδειχθεί και να διαμορφωθεί σε περιπατητικό ο χώρος νότια του Διόλκου που είναι χαρακτηρισμένος ως αρχαιολογικός χώρος και να γίνει διασύνδεσή του με το παρακείμενο προς Ανατολάς νεκροταφείο.

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος, για τον οποίο «αποφασίζει» το υπουργείο Πολιτισμού και ΕΟΤ.
Κατέχοντας ως δήμος την πρότερη εμπειρία και τον κατευθυνόμενο τρόπο που λαμβάνει σε βάρος του τις αποφάσεις το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ο δήμος Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων με εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη μελέτη σε συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτισμού, θα μπορεί να παρέμβει για αναβάθμιση και ανάδειξη του κάλλους της.
Στη συνέχεια να βελτιωθούν οι συνθήκες με γνώμονα την προσέλκυση ακόμη περισσοτέρων επισκεπτών.
Επίσης, συνδυασμένη ανάπτυξη με το θαλάσσιο κόλπο νότια της λίμνης. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη θαλασσίων σπορ, καθώς και διεξαγωγή ημερίδων, σε διάφορα αθλήματα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αναγκαιότητα η υποστήριξη των αθλητικών σωματείων στο επίπεδο των υποδομών, ακαδημιών, τμημάτων μίνι – παιδικών – εφηβικών.
Τα παιδιά να μάθουν και να παιδευτούν: στην ανάπτυξη της άμιλλας τηρώντας το ρητό «νους υγιής εν σώματι υγιές».
Να προωθηθεί ο μαζικός αθλητισμός.
Να πραγματοποιηθεί έλεγχος της υγείας των αθλητών.
Να μάθουν τη σωστή διατροφή για την αποφυγή της σύγχρονης μάστιγας των παιδιών που είναι η παχυσαρκία.
Να υποστηριχθούν τα παιδιά που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διακριθούν σε κορυφαίο επίπεδο.
Τα παιδιά αυτά να προβληθούν από το δήμο, ώστε να παρασύρουν συνομηλίκους τους ή μικρότερους τους προς αυτή την κατεύθυνση.
Να δημιουργηθούν υγιή πρότυπα που θα τα παρακολουθούν οι γενεές που ακολουθούν.
Αναγκαιότητα η δημιουργία ακόμη περισσότερων αθλητικών υποδομών.
Αναγκαιότητα πλέον η κατασκευή νέου σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου.
Ακόμη η συντήρηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Στο πλαίσιο του δήμου να διοργανώνεται μία φορά το χρόνο ημερίδα ατομικών αγωνισμάτων, όπου θα συμμετέχουν όλα τα παιδιά.

ΝΕΟΛΑΙΑ
Η Αχίλλειος πτέρνα ή το μαλακό υπογάστριο της κάθε κοινωνίας;
Ανάλογα με την παίδευση και διαπαιδαγώγησή της ο τόπος θα έχει την τύχη που θα του αναλογεί.
Αυτονόητα, γίνεται επιβεβλημένη η χάραξη υψηλών στάνταρ που θα την αναγκάζουν να έχει στόχους και θα απαιτείται προσπάθεια να τους επιτύχει.
Απαιτείται η ενθάρρυνση και προώθηση των νέων για εμπλοκή σε διάφορες δραστηριότητες, έτσι ώστε να τους δοθούν πρωτοβουλίες ανάπτυξης και ανάδειξης του ταλέντου τους.
Στήριξη και υποβοήθηση των τοπικών ΤΟΣΥΝ, μέσα από τους οποίους θα αναπτύσσονται πολλαπλές και πολυδιάστατες δραστηριότητες.
Ενθάρρυνση και παροχή παρεμβατικού δικαιώματος στα μέλη του ΤΟΣΥΝ στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να είναι δυνατή η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νέων στον τόπο τους. Να καταβάλλεται ουσιαστική προσπάθεια υλοποίησης των εφικτών προς ικανοποίηση αιτημάτων τους.
Ενθάρρυνση για συνεχή συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα, με σκοπό να έχουν ρόλο στη συνολική και κοινωνική ζωή ενεργά. Θέατρο, κινηματογράφος, επιμορφωτικές διαλέξεις, δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.
Όλα αυτά θα μυήσουν τους νέους στις αρχές του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, τον οποίο υποβοήθησε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
Παροχή εκπαιδευτικής επιμόρφωσης μέσω διαδικτύου με ανάπτυξη προγραμμάτων e-learning.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Καθοριστική η ψυχική και πνευματική υγεία και ισορροπία ολόκληρου του πληθυσμού του δήμου.
Υποστήριξη και υποβοήθηση των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της σύγχρονης μάστιγας της εποχής.
Κλιμακούμενη εκστρατεία με ενημερωτικές ημερίδες, αλλά και στράτευση του πληθυσμού κατά αυτών που διοχετεύουν τις ουσίες με στόχο να διαμορφώσουν μία κοινωνία άρρωστη.
Καθοριστική η διαμόρφωση μιας καθαρής πόλης κόντρα στη φήμη που της έχει προσδοθεί, ως το βασίλειο της διακίνησης τέτοιου είδους ουσιών.
Ο αγώνας κατά της διακίνησης κάθε είδους ναρκωτικών ουσιών επιβάλλεται να είναι ολοκληρωτικός για ένα καθαρό Λουτράκι Περαχώρα και Αγ. Θεοδώρους.
Απαιτούνται άμεσες και ολοκληρωμένες δράσεις για την υποστήριξη θυμάτων της σύγχρονης μάστιγας, με στόχο την απεξάρτησή τους.

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Ενίσχυση των πρωτοβουλιών που ήδη έχουν ληφθεί.
Ανάπτυξη νέων ουσιαστικών δραστηριοτήτων που θα κινούν και θα δημιουργούν νέα ενδιαφέροντα, εμπλουτίζοντας με δραστηριότητες τον ημερήσιο χρόνο τους.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διατιθέμενοι πόροι να μην γίνονται για το θεαθήναι δημιουργώντας εκλογική πελατεία.
Πρέπει να είναι στοχευμένοι και να καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες που είναι δυνατές να υλοποιηθούν υπέρ της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας των συμπολιτών μας.
Δημιουργία και δεύτερου ΚΑΠΗ στους Αγ. Θεοδώρους.
Βοήθεια στο σπίτι
Ενθάρρυνση κι ενίσχυση, καθώς και διάθεση όλου του δυναμικού στο πλευρό των Ιερών Ναών που ασκούν αποδεδειγμένα κοινωνικό έργο.
Έχουν καταγεγραμμένες τις ανάγκες που υπάρχουν ενοριτών-δημοτών, διαθέτοντας έτσι τη γνώση να διαχειριστούν καλύτερα από τον καθένα έμψυχο και άψυχο υλικό.
Συμβουλευτική παρουσία του δήμου για συντονισμό και μόνο των δράσεων, ώστε να αποφεύγονται αλληλοεπικαλύψεις.
Ενίσχυση απόρων
Οι Ιεροί Ναοί, λίγο πολύ γνωρίζουν ποιες οικογένειες ή μεμονωμένοι πολίτες έχουν πραγματική ανάγκη σίτισης, ή ακόμη αδυνατούν να προμηθευτούν αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό.
Κι εδώ, απαιτείται στενή συνεργασία, χωρίς οι όποιες δραστηριότητες να γίνονται με γνώμονα τη ψηφοθηρία και το εκλογικό όφελος.
Η παρέμβαση του δήμου επιβάλλεται να είναι ουσιαστική και αποφασιστική.
Εξέταση της δυνατότητας, αν αυτό είναι εφικτό, της μερικής ή ολικής απαλλαγής καταβολής δημοτικών τελών από τις αποδεδειγμένα πτωχές οικογένειες.
Συμμετοχή όλων στα πολιτιστικά δρώμενα και συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση ενός πραγματικά πράσινου δήμου.
Συμμετοχή στην πολιτική και κοινωνική ζωή.
Θέατρο, κινηματογράφος, διαλέξεις και εθελοντική βοήθεια στις πολιτικές του δήμου, θα αποτελούν και θα είναι η καθημερινότητα τους, που θα ανοίξει στην Τρίτη ηλικία νέους ορίζοντες.
Έτσι, όλοι τότε θα καταλάβουν τι είναι και τι σημαίνει πολιτισμός.