ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο δήμος θα είναι αρωγός και θα εκπονηθούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις.
Θα αναζητηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα απασχόλησης προσωπικού που θα συμβάλλουν στην ανακούφιση των επιχειρήσεων σ’ αυτή τη δύσκολη καμπή.

Την απασχόληση την αντιμετωπίζουμε ως τον ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξη του τόπου, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ομαλή διαβίωση των πολιτών.
Σ’ αυτή την περίοδο ο δήμος θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, με διευκολύνσεις κι εκπτώσεις, όπου είναι εφικτό, για να μην μειωθεί η επιχειρηματικότητα. Γιατί δεν κλείνει μόνο μία επιχείρηση. Αυξάνεται η στρατιά των ανέργων.
Ότι θα δοθεί μ’ αυτό τον τρόπο, θα είναι δανεικό.
Ο δημοτικός πλούτος ανήκει εξ’ ίσου σε όλους και δεν είναι προνόμιο κανενός.
Με την έξοδο από την κρίση οι επιχειρήσεις θα επιστρέψουν αναδρομικά και τμηματικά ότι τους αναλογεί, χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα. Με την αναστροφή του σημερινού αρνητικού κλίματος πρώτα αυτές θα συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάπτυξη του τόπου, επενδύοντας στην ανάπτυξή τους και συμμετέχοντας στη συνολική ανάπτυξη του τόπου.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται και θα λάβουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ με ευθύνη του δήμου θα τηρηθεί η νομοθεσία και θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα στους ρυπαίνοντας.
Όσες επιχειρήσεις λειτουργούν επιβαρύνοντας το περιβάλλον, επιβάλλεται να αναμορφώσουν και να προσαρμόσουν τη δραστηριότητά τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, θα πρέπει να αναστείλουν σε πολύ σύντομο χρόνο τη δραστηριότητά τους.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΖΙΝΟ

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση λόγω και της απερχόμενης δημοτικής αρχής.
Είναι η επιχείρηση που ανήκει στο δήμο μας.
Είναι το περιουσιακό στοιχείο του τόπου μας.
Είναι το περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του.
Είναι το εφαλτήριο που θα επιταχύνει την ανάπτυξη του τόπου μας.

Την προστατεύουμε.
Την προστατεύουμε ως «κόρη οφθαλμού».
Ο δήμος όπου χρειάζεται, παρεμβαίνει με το θεσμικό του ρόλο να την προστατέψει.
Οι εταίροι μας στην κοινοπραξία δεν μπορούν να μας αντιμετωπίζουν ως δορυφόρους τους.
Είναι λάθος τους αν νομίζουν κάτι τέτοιο.
Δεν θα το ανεχθούμε.
Αν έχουν τέτοια σχέδια στο μυαλό τους ας τα εγκαταλείψουν εδώ.
Αν είναι σχέδια των υπαλλήλων τους, ας τους μαζέψουν!
Είναι αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε οι ρόλοι δήμου Λουτρακίου Περαχώρας & Αγ. Θεοδώρων με την Club Hotel Casino Loutraki να είναι διακριτοί με αμοιβαίο σεβασμό, ενώ η εταιρική κοινωνική ευθύνη της κοινοπραξίας να έχει ως βάση το συνενούμενο δήμο μας.
Η κάθε πλευρά να περιορίζεται στο ρόλο της, αλλά και να διεκδικεί αυτά που της ανήκουν κι ενδεχομένως έχουν απεμποληθεί ή τα συμπεφωνημένα δεν έχουν τηρηθεί.
Ο δήμος ανακτά το δικαίωμά του στην άσκηση της συνδιαχείρισης.
Ο δήμος ασκεί τακτικό έλεγχο, παρεμβαίνει και δεν αναγνωρίζει πρωτοβουλίες και δαπάνες κοινωνικής πολιτικής ή χορηγιών που γίνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
Απαιτεί από τους εταίρους μας, τη γρήγορη υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων τους.
Ιδιαίτερα την άμεση κατασκευή του Τουριστικού Λιμένα Λουτρακίου.
Παρεμβαίνει στην αναλογία σύνθεσης του προσωπικού με στόχο αυτή να επανέλθει σε πρώτη φάση, τουλάχιστον στα επίπεδα του 2006.
Η ίδια περίπου πολιτική θα ασκηθεί και στον τομέα των διενεργούμενων προμηθειών. Σε υλικά αναλώσιμα ή μη και αγαθά. Όλα επιβάλλεται να έχουν προέλευση από τις τοπικές επιχειρήσεις.
Ο δήμος παρεμβαίνει και μεσολαβεί όταν κλονίζεται η εργασιακή ειρήνη στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Τυχούσα εκτροπή, μπορεί να έχει επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό της πόλης.
Αυτονόητο είναι, ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επ’ ουδενί δεν μπαίνει στο τραπέζι προς συζήτηση.
Ειδικότερα την περίοδο που διανύουμε και των πάντων ευτελίζεται η αξία.
Να μην ξεχνούμε ότι σε τριάντα τέσσερα χρόνια ολοκληρώνεται η ενοικίαση της άδειας.

Τότε η επιχείρηση εξ’ ολοκλήρου θα ανήκει στο δήμο μας.