Το νομικό πρόσωπο, ο θεσμικός φορέας είναι το υπέρτατο όργανο όλων.
Το δήμο σέβονται και υπακούουν όλοι ανεξαιρέτως, είτε είναι δημότες, είτε είναι κάτοικοι, είτε είναι επιχειρήσεις που έχουν έδρα τους το νέο δήμο.

Είναι αναγκαιότητα ο συνενούμενος δήμος να γνωρίζει και να προταθούν από τους φορείς λύσεις για τα προβλήματά του (υποδομές, έσοδα – έξοδα, κοινωνικά προβλήματα, υγεία, περιβάλλον, κ.λπ.), ώστε να αναβαθμισθεί και να αποκατασταθεί η ήδη πανθομολογούμενη τρωθείσα αίγλη και φήμη που διέθετε ο πρώην δήμος Λουτρακίου Περαχώρας.
Ο δήμος είναι αυτός που θα χαράσσει με δημοκρατικό διάλογο το πλαίσιο κι όλοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
Η ανάπτυξη και η ευημερία των πολιτών θα είναι εύκολο να επιτευχθεί, αν πρώτα ευημερεί και αναπτύσσεται ο δήμος, μέσα σ’ ένα καθαρό περιβάλλον το οποίο όλοι σέβονται.
Συγκρότηση επιτροπής επιχειρηματικότητας που θα λειτουργεί και θα συνεργάζεται με την επιτροπή τουρισμού.
Η οπτική του Κινήματος Ενεργών Πολιτών βασίζεται στη συλλογικότητα κι όχι στην ατομικότητα.
Η συλλογική ανάπτυξη θα εξασφαλίσει και την ατομική ευημερία των πολιτών.
Αυτή η προοπτική όμως δεν είναι απλή υπόθεση.
Η εξασφάλιση ευοίωνης προοπτικής απαιτεί ριζική αλλαγή θέσεων και δράσεων.
Απαιτεί αλλαγή φιλοσοφίας όλων.
Απαιτεί αλλαγή του μέχρι σήμερα τρόπου σκέψης.
Απαιτεί αλλαγή στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας.
Ο σεβασμός στο Περιβάλλον, είναι η πυξίδα μας.
Οι ορθές κι επιτυχημένες ενέργειες θα συνεχισθούν.
Οι παρεκτροπές και παρεκκλίσεις θα επανέλθουν στον ίσιο δρόμο.
Ασχήμιες και κακοτεχνίες θα αποκατασταθούν εφ’ όσον είναι εφικτό οικονομικά και θα αναδειχθούν οι υπεύθυνοι.
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν.
Πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι υποχρέωσή τους να μαθαίνουν.
Οφείλουμε να τους ενημερώσουμε για την πραγματικότητα.
Όχι για τη φτιασιδωμένη αλήθεια.
Τα δημοτικά οικονομικά, τα ημερήσια ταμεία των δημοτικών επιχειρήσεων, θα είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο.
Ο κάθε πολίτης πρέπει να ξέρει πώς διαχειρίζονται τα χρήματά του και που πηγαίνουν;
Ακρογωνιαίος λίθος του δήμου η διαφάνεια.
Διαφάνεια παντού και στα πάντα!..
Σ’ όλες ανεξαιρέτως τις δράσεις και δραστηριότητες του δήμου, τις δημοτικές επιχειρήσεις, το δημοτικό χρήμα.
Δεν θα υπάρχουν ψήγματα και ψεγάδια που να ακυρώνουν την προσπάθεια και να αμαυρώνουν τους συντελεστές της.
Μια προσπάθεια αέναη και ουσιαστική.
Αναγκαιότητα είναι επίσης, η αναγνώριση της φυσιογνωμίας του δήμου.

Μιας φυσιογνωμίας που δεν είναι άλλη από τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό.
Πάνω σ’ αυτόν τον τομέα χτίζεται το νέο προφίλ.
Χαράσσεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός με όλες τις υποστηρικτές του υπηρεσίες που συνθέτουν και διαμορφώνουν το μοντέλο που επιδιώκεται με σεβασμό στο Περιβάλλον.
Αυτό δεν σημαίνει ότι παραμελούνται ή αγνοούνται οι μεγάλες ή μικρές βιομηχανίες του νομού, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται, αλλά και να συνεργάζονται με την κοινωνία.
Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το ζητούμενο, όπως και η καθαρή ενέργεια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του δήμου μας, όπως απαιτείται για την προστασία του περιβάλλοντος.
Σε συνεργασία και με την υπόδειξη των τοπικών συμβουλίων θα γίνουν με ιεράρχηση οι αναγκαίες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και εξωραϊσμός σε Περαχώρα, Αγ. Θεοδώρους, Ίσθμια, Καλαμάκι, Πίσια, Σχοίνο.
Ουσιαστική αντιμετώπιση με οριστική λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικισμοί, ειδικότερα για όσους είναι αποδεδειγμένα πρώτη κατοικία.
Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι κατοικούν συνάνθρωποί μας, έχουν εγκατασταθεί, έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας και δικαιούνται πλέον ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης.
Δικαιούνται να ξέρουν ξεκάθαρα το πλαίσιο που θα ισχύσει στο δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων. Τα παραπάνω απαιτούν γενικές συνελεύσεις και την παρουσία του δημάρχου και των αντιδημάρχων.
Συνεχή διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των πάγιων αναγκών, αλλά και την αναβάθμιση λειτουργίας των σχολείων της περιοχής μας.
Στο δημοτικό διαμέρισμα Ισθμίων, επιβάλλεται και είναι αναγκαία η κατασκευή δημοτικού σχολείου σύγχρονων προδιαγραφών, λύνοντας ένα σοβαρότατο πρόβλημα στο διαμέρισμα, δημιουργώντας δε, καλύτερες και σύγχρονες συνθήκες μόρφωσης για τα μικρά παιδιά.
Το ανθρώπινο δυναμικό θα αξιοποιηθεί, προκειμένου να γίνει παραγωγικό αποδίδοντας τα προσδοκώμενα μετρήσιμα αποτελέσματα.
Θα ανατεθούν σε όλους ανεξαιρέτως αρμοδιότητες με εβδομαδιαίους στόχους και κανείς δεν θα είναι ανευθυνοϋπεύθυνος, στο πλαίσιο των καθηκόντων του.
Αλλάζει η συνδρομή, η συμμετοχή και η παρουσία των ενεργών πολιτικών προσώπων.
Τους δίνεται ουσιαστικός ρόλος, πέραν της συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια κι επιτροπές, τόσο στο παραγόμενο προϊόν της καθημερινότητας, όσο και του σχεδιασμού ανάπτυξης του δήμου σε υποδομές.
Επιβάλλεται όσοι ασχολούνται με τα κοινά, να αποδεικνύουν καθημερινά στην πράξη ότι μέλημά τους είναι κατ’ αρχήν η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και μετά οτιδήποτε άλλο.
Νέα φιλοσοφία λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.
Επιβάλλεται να σταματήσει από την πρώτη ημέρα το απαξιωτικό καθεστώς που βίωσε ολόκληρος ο δήμος στην τετραετία που ολοκληρώνεται.
Αναβαθμίζεται το επίπεδο του δημοτικού συμβουλίου, ενώ θα παράγει αδιάκοπα ουσιαστική πολιτική, που θα προσφέρει στην ανάπτυξη και πρόοδο του νέου δήμου μας.
Συζητήσεις θα πραγματοποιούνται πέραν των προβλεπομένων και χωρίς να επιβαρύνονται με δαπάνη τα οικονομικά του δήμου για το πολιτικό προσωπικό.
Επιβάλλεται και πρέπει να ξέρουν όλοι ανεξαιρέτως οι δημοτικοί σύμβουλοι, ότι πρέπει να έχουν ρόλο και να συμμετέχουν είτε ανήκουν στην πλειοψηφία, είτε στην αντιπολίτευση στο πρωτογενές παραγόμενο πολιτικό προϊόν.
Δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής δημότη με τετραψήφιο αριθμό, από τον οποίο θα δίνονται διευκρινίσεις, απαντήσεις και όποτε είναι εφικτό λύσεις, σε προβλήματα που τους απασχολούν.
Ο νέος δήμος έχει ανάγκη όλους και δεν περισσεύει κανείς από αυτή την καθοριστικής σημασίας μάχη για το μέλλον του δήμου και των πολιτών του.