Μπορείτε να φαντάστείτε για ποιόν λόγο κάποιος έβαλε αγγελία για να πουλήσει το αμάξι του ;