Λουτράκι, 21/09/2010
Είναι απολύτως σαφές, όπως προκύπτει και από τις δημόσιες δεσμεύσεις μας, αλλά και από τις πάγιες πολιτικές μας αρχές, ότι θεωρούμε την ενημέρωση των πολιτών υποχρέωση της δημοτικής αρχής και ταυτόχρονα αναφαίρετο δικαίωμα της τοπικής κοινωνίας.

Είναι πεποίθησή μας ότι η λογοδοσία της δημοτικής αρχής προς τους πολίτες, είναι όχι απλώς θεσμοθετημένη υποχρέωση, αλλά βασικός πυλώνας της δημοκρατικής λειτουργίας της κοινωνίας μας.
Ο τρόπος και ο χρόνος όμως, που η εκάστοτε δημοτική αρχή επιχειρεί να ενημερώσει τους πολίτες αποτυπώνει το σεβασμό στις αρχές της ενημέρωσης, αλλά και το σεβασμό του προς τους πολίτες.

Είναι πλήγμα για την ενημέρωση και τη λογοδοσία, είναι ταυτόχρονα ένδειξη ασέβειας προς την τοπική κοινωνία, ο τρόπος που η δημοτική αρχή διαχειρίζεται την επανέκδοση του περιοδικού «ΔΗΜΟΤΗΣ « μετά από αναστολή λειτουργίας 4 χρόνων.

Είμαστε απολύτως ξεκάθαροι :
Όταν η ενημέρωση είναι ευκαιριακή, τότε παύει να είναι ενημέρωση και μετατρέπεται σε προπαγάνδα.
Όταν η ενημέρωση είναι προσχηματική, τότε παύει να είναι ενημέρωση και μετατρέπεται σε διαφήμιση.
Όταν η λογοδοσία είναι μόνον προεκλογική, τότε παύει να είναι χρήσιμη και μετατρέπεται σε απεγνωσμένη ψηφοθηρία.

Όταν δε, για όλα αυτά χρησιμοποιείται δημόσιο χρήμα και μάλιστα σε μία επιθετική οικονομική συγκυρία για την ελληνική κοινωνία, η οποία επιβάλλει αυστηρή περιστολή των δαπανών και λελογισμένη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, τότε δυστυχώς όλο το εγχείρημα αποτελεί απαράδεκτη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση, την οποία και καταγγέλλουμε.