Τις φώτο μας τις έστειλε ο αλλοδαπός παραθεριστής κος Manfred Firyn ο οποίος έστειλε και επιστολή στον δήμαρχο στις 10 Ιουλίου 2010 αλλά που να πάρει απάντηση ο άμοιρος…Σας επισυνάπτουμε την επιστολή που έστειλε στον δήμαρχο.Τα συμπεράσματα δικά σας!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von: Manfred Firyn <firyn@arcor.de>
Datum: 10. Juli 2010 13:32:16 MESZ
Betreff: B E A C H  O F  L O U T R A K I
To the Lord Mayor of LOUTRAKI / GREECE
Dear Sir,
since some years my wife and I, together with two other couples, spend some weeks 
of holidays in your nice city. On the beautiful beach we liked most a place with a beach 
bar called SPLASH: The music was not as loud as at other places on the beach and the 
staff was extremly friendly!
Two years ago we were much surprised that parts of the nice SPLASH were demolished.
Our first idea was that the owner was going to build an even bigger and even more
beautiful beach bar or cafe. But last year we had to learn that the ruin was still in the 
same condition.
Finally this year we were absolutely astonished that still not yet something has been
changed: The former SPLASH is the ugliest place between the beach bars WIFES and
CONCUN! Visitors of the beach are using the ruin as a toilet and the rest of it threatens
to break down and to hurt people.
Dear Sir, this ruin is an eyesore on the beautiful beach and disgraces your lovely city !!!
I am sure that your influence will be strong enough to force the departments in charge
of your city and mainly the owner of the SPLASH to finish this bad situation immedi-
ately. 
I would appreciate your comments and hope that my friends, my wife and I don’t have
to look for another nice place for our holidays in Greece.
Kind regards
Manfred Firyn.