“Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

 Παρακαλούμε όπως..
..προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) την 6η Οκτωβρίου 2010, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Λήψη Απόφασης για λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.).
2.Μεταφορά προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής Έργων Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ε.Κ.Ε.Λ.Π.) στο Δήμο ή σε ν.π. Σύσταση προσωρινών ροσωποπαγών θέσεων Αορίστου Χρόνου.
3.Εξουσιοδότηση προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή για άσκηση προσφυγής ή άλλου ένδικου μέσου κατά της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: “Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης από τους Αγ. Θεοδώρους έως τη Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης”.
4.Λήψη ή μη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στην εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας και συγκοινωνίας τοπικών διαμερισμάτων, από την ΚΤΕΛ Ν. Κορινθίας Α.Ε., για το έτος 2011.
5.Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίου τμήματος της οδού Παπανικολάου από γραμμές ΟΣΕ μέχρι οδό Ποσειδώνος.
6.Απευθείας ανάθεση 2ου τμηματικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 4/2010 μελέτης Δ.Τ.Υ., περί προμήθειας μονωτικών εργαλείων.
7.Έγκριση αύξησης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έτους 2010. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
8.Έγκριση επαύξησης ποσοτήτων των ειδών 1ου, 2ου, 3ου τμηματικών προϋπολογισμών της υπ’ αριθ. 3/2010 μελέτης Δ.Τ.Υ. για προμήθεια οικοδομικών υλικών.
9.Έγκριση επαύξησης ποσοτήτων των ειδών 6ου τμηματικού προϋπολογισμού (προμήθεια φωτοαντιγράφων σχεδίων) της υπ’ αριθ. 30/2010 μελέτης Δ.Τ.Υ.
10.Οριστική εκκαθάριση των οφειλών της ιδιοκτησίας (154) της υπ’ αριθ. 8/97 Πράξης Αναλογισμού, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 296/2009 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου, και επιστροφή ποσού.
11.Συμπληρωματική παρακατάθεση για τις ιδιοκτησίες (54) και (55) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Λουτρακίου – Περαχώρας (παράκαμψη Λουτρακίου) (Τμήμα Α)”, βάσει των υπ’ αριθ. 159/2010 & 241/2010 Α.Μ.Π.Κ.
12.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 52/07). Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
13.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)” (αρ. μελ. 93/09). Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας” (αρ. μελ. 3/09).