Ανήκω σε μια νέα γενιά ανθρώπων που θέλει να παραμείνει στον τόπο της,που πιστεύει στις προοπτικές ανάπτυξης που έχει το Λουτράκι και έχει τη διάθεση

να συμμετάσχει ενεργά και αποφασιστικά στην ανανέωση. Σε μια αντικειμενικά

δύσκολη περίοδο για την χώρα μας, τα αιτήματα μας για το ρόλο του Δήμου μας

στην καθημερινότητα μας έχουν αλλάξει. Ως νέοι απαιτούμε πλέον άμεσες λύσεις

σε συγκεκριμένα προβλήματα, έργα καινοτόμα και νέες ιδέες.

Διεκδικούμε ένα Δήμο που θα συμβάλει αποφασιστικά:

_Στην προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών, ώστε να φέρει νέες θέσεις απασχόλησης για τους νέους μας και να επεκτείνει την τουριστική περίοδο.

_Στην προβολή του τόπου μας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων που να ελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικού με τη φιλοξενία διεθνούς φήμης καλλιτεχνών.

_Στην ανάληψη δράσεων που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και την ένταξη της

Τοπικής Ατζέντα 21 στην καθημερινότητα μας, η οποία εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις και αξιοποιεί τους φυσικούς μας πόρους με σεβασμό στο περιβάλλον.

Αναλαμβάνουμε τις Ευθύνες μας. Απαιτούμε την ανανέωση αντιλήψεων. Αποφασίζουμε για τον Δήμο μας .