Είναι πολύ γνωστός ο μύθος σχετικά με το ότι αν πάμε το αυτοκίνητο σε ανεξάρτητο συνεργείο για οποιαδήποτε εργασία (συντήρηση ή επισκευή), η επίσημη εγγύηση που παρέχεται από την αντιπροσωπία παύει να ισχύει. Σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζουν οι αντιπρόσωποι, μπορούμε να πηγαίνουμε το αυτοκίνητο είτε στο συνεργείο της εταιρίας τους, είτε σε άλλο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.


 Το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε κανονισμό στον οποίο ορίζει ότι ο κάτοχος του αυτοκινήτου έχει δικαίωμα να απευθύνεται σε οποιοδήποτε συνεργείο προτιμά, εξουσιοδοτημένο ή μη, για τη συντήρηση ή επισκευή βλαβών του αυτοκινήτου, χωρίς να χάνει τα δικαιώματα εγγύησης. Η «Ενιαία Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Μηχανημάτων-Μοτοσυκλετών» απευθύνθηκε το 2003 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να επισημοποιηθεί επίσημα η ισχύς του παραπάνω κανονισμού, η οποία αποφάσισε υπέρ της, αρκεί φυσικά ο επισκευαστής να έχει το ανάλογο πτυχίο και τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι ο επίσημος επισκευαστής έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή μέρους του οχήματος μόνο εάν η βλάβη του έχει προκληθεί από την επέμβαση ανεξάρτητου επισκευαστή. Σε αυτή την περίπτωση όμως, τονίζει ότι το δικαίωμα άρνησης αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόβλημα και δεν επεκτείνεται σε άλλες βλάβες ή στην συντήρηση του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, ορίζεται ρητά ότι εάν απευθυνθούμε σε ανεξάρτητο συνεργείο για κάτι που καλύπτεται δωρεάν από την εγγύηση, θα πρέπει η πληρωμή να γίνει από τον επίσημο επισκευαστή (από την αντιπροσωπία) προς το συνεργείο αυτό. Ο κάτοχος του αυτοκινήτου δεν πρέπει να επιβαρυνθεί με έξοδα. Επίσης αναφέρεται ότι αν υπάρχει ανάγκη για αλλαγή κάποιου εξαρτήματος, η αντιπροσωπία είναι υποχρεωμένη να προμηθεύσει γνήσιο ή εφάμιλλης ποιότητας ανταλλακτικό στο συνεργείο της επιλογής μας.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον καιρό έχει επεκτείνει τις αποφάσεις της και σε σχετική απόφαση ορίζει ότι οι κατασκευάστριες εταιρίες DaimlerChrysler, Toyota, General Motors και Fiat είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στα ανεξάρτητα συνεργεία της Ε.Ε. πληροφορίες για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων αυτών. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι να μην περιορίζονται οι επιλογές του κατόχου αυτοκινήτου λόγω της έλλειψης ειδικευμένων συνεργείων, αλλά και να μην υπάρξει μονοπώλειο στο συγκεκριμένο τομέα από τα εξουσιοδοτημένα και επίσημα συνεργεία.