Με το γνωστό καυστικό τρόπο η ομάδα του “Να δεις…” του e-korinthos, σχολιάζει την επικαιρότητα.