Μιλάει ο πρόεδρος της κοινότητας Δημήτρης Τσουκαλάς.(συγκρατήστε αυτό το όνομα)