Κάνει την ισότητα των δύο φύλων πράξη ο Ισπανός πρωθυπουργός.
Οι Ισπανοί , οι οποίοι υποχρεωτικά φέρουν τα επίθετα και των δύο γονιών, δεν θα είναι πλέον αναγκασμένοι να αναφέρουν πρώτο αυτό του πατέρα, σύμφωνα με νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στην ισπανική βουλή.
Βάσει της μεταρρύθμισης αυτής,
η οποία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούλιο και πρέπει τώρα να επικυρωθεί από τη Βουλή, οι γονείς είναι εκείνοι που θα αποφασίζουν πλέον για τη σειρά με την οποία θα δίνονται τα ονόματα στο παιδί. Σε περίπτωση διαφωνίας, τα επίθετα των γονέων θα αναφέρονται με αλφαβητική σειρά.

Επίσης, αν το παιδί το επιθυμεί, θα μπορεί μόλις ενηλικιωθεί να αντιστρέψει τη σειρά των ονομάτων μέσω μίας απλουστευμένης διαδικασίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, με τη μεταρρύθμιση αυτή η σοσιαλιστική κυβέρνηση του Θαπατέρο θέλει να “εισαγάγει την έννοια της ισότητας και στο συμβολικό θέμα του ονόματος”.
*newsbomb