155 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΑΒΙΤΙΔΟΥ – ΓΩΓΟΥ

156 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΔΑΕΛΗΣ – ΚΑΛΥΒΑ 

157 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΚΑΜΑΡΑ – ΚΥΡΙΤΣΗΣ

158 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ – ΜΟΥΤΣΟΥ

159 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ – ΠΑΝΤΣΟΣ 

160 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΣΓΟΥΡΟΥ

161 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
ΣΕΒΑΣΤΟΣ – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΔΗΣ 

162 εκλογικό τμήμα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ   
ΣΥΒΡΗ – ΨΩΜΑΣ