Προκειμένου εξυπηρετηθούν οι πολίτες για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, κατά τις προσεχείς Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές στις 07 και 14-11-2010, σας ενημερώνουμε ότι τo γραφείο διαβατηρίων θα λειτουργήσει ως ακολούθως:
  • ΣΑΒΒΑΤΟ 6 και 13-11-2010, από ώρες 08:00 έως 22:00
  • ΚΥΡΙΑΚΗ 7 και 14-11-2010, από ώρα 08:00 μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας ήτοι έως ώρα 18:00.
       Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.