Εγγεγραμμένοι 905 Ενσωμάτωση 5,09%
Ψήφισαν 706
Αποχή 21,99%
Ακυρα 8
Λευκά 4
Εγκυρα 694
Γκιώνης 215 30,98%
Παύλου 102 14,70%
Λογοθέτης 240 34,58%
Πετρίτσης 109 15,71%
Φόρτη 28 4,03%