Η πρώτια δείχνει να ξεκαθαρίζει αν και έχουμε μόνο σαν δείγμα το 10% επί του συνόλου ενώ φαίνεται ξεκάθαρα το ντέρμπι της δεύτερης και τρίτης θέσης.