Γ. Γκιώνης 107
Π. Παύλου 95
Κ. Λογοθέτης 77
Γ. Πετρίτσης 25
Π. Φόρτη 19