Εγγεγραμμένοι 476 Ενσωμάτωση 20,00%
Ψήφισαν 361
Αποχή 24,16%
Ακυρα 14
Λευκά 2
Εγκυρα 0
Γκιώνης 163 47,25%
Παύλου 82 23,77%
Λογοθέτης 60 17,39%
Πετρίτσης 27 7,83%
Φόρτη 13 3,77%