Σε 7 από τα 8 Εκλογικά τμήματα

Γκιώνης – 819
Παύλου – 665
Λογοθέτης – 570
Πετρίτσης – 235
Φόρτη – 128