Π. Πνευματικός: 56,54 – 14012 ψήφοι
Κ. Γιώτης: 43,46 – 10770 ψήφοι