Π. Τατούλης: 52,59 – 155557 (ψήφοι)
Δ. Δράκος: 47,41 – 140218 (ψήφοι)