Στην Αθήνα το ποσοστό αποχής ξεπέρασε το 60%
-Αναλυτικά τα ποσοστά αποχής ανά περιφέρεια.

Σε επίπεδα ρεκόρ κυμαίνεται το ποσοστό της αποχής στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, φθάνοντας το ποσοστό του 54%, πολύ υψηλότερα από το 40% της περασμένης Κυριακής. Στο δήμο Αθηναίων η αποχή εκτινάσσεται στο 65,8% με ενσωμάτωση αποτελεσμάτων 94,74%. Στο 54,1% η αποχή στο δήμο Θεσσαλονίκης με ενσωμάτωση 94,73%.
Αναλυτικά ανά περιφέρειες:
Στην περιφέρεια Αττικής με ενσωμάτωση 61,14% η συμμετοχή φθάνει το 39,61%.
Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ενσωμάτωση 80,05% η συμμετοχή φθάνει το 51,26%.
Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ενσωμάτωση 82,70% η συμμετοχή φθάνει το 38,25%.
Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ενσωμάτωση 77,95% η συμμετοχή φθάνει το 40,16%.
Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με ενσωμάτωση 84,71% η συμμετοχή φθάνει το 46,58%.
Στην περιφέρεια Ηπείρου με ενσωμάτωση 95,10% η συμμετοχή φθάνει το 51,19%.
Στην περιφέρεια Θεσσαλίας με ενσωμάτωση 93,58% η συμμετοχή φθάνει το 53,90%.
Στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων με ενσωμάτωση 90,83% η συμμετοχή φθάνει το 40,99%.
Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ενσωμάτωση 72,65% η συμμετοχή φθάνει το 51,26%.
Στην περιφέρεια Πελοποννήσου με ενσωμάτωση 87,17% η συμμετοχή φθάνει το 45,24%.
Στην περιφέρεια Στερέας Ελλάδας με ενσωμάτωση 86,69% η συμμετοχή φθάνει το 49,58%.
Στην περιφέρεια Κρήτης η συμμετοχή κυμάνθηκε στον πρώτο γύρο στο 69,26%
Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η συμμετοχή κυμάνθηκε στον πρώτο γύρο στο 61,21%.