Η ύφεση στην Ελλάδα και η οικονομική κρίση στην Ιταλία έριξαν κατά τουλάχιστον…
..200 εκατομμύρια

τα εμβάσματα που στέλνουν προς την Αλβανία οι μετανάστες στις δύο χώρες. Τα “μαύρα μαντάτα” άρχισαν ήδη από το 2009 οπότε και τα εμβάσματα έπεσαν από τα 1,49 δισεκατομμύρια δολάρια στα 1,31 δισ. ενώ για φέτος , με βάση τα έως τώρα δεδομένα, προβλέπεται να πέσουν στα 1,2 δισεκατομμύρια.