Έτσι ακριβώς “a.v.” οι αιρετοί έρχονται και παρέρχονται οι ανώτεροι μόνιμοι υπάλληλοι διοικούν και κακοδιοικούν έτσι λοιπόν το σύστημα σαπίζει από μέσα , και έχει σαπίσει πάρα πολύ αυτό θέλω να χτυπήσω ! Ξέρω για τις ευθύνες του Παύλου ξέρω για τις ευθύνες του Γκιώνη δεν θέλω να προστατέψω τον Λογοθέτη, θέλω να εξυγιανθεί η κατάσταση και ο Λογοθέτης είναι θεσμικά υποχρεωμένος αυτή την στιγμή να το κάνει ! Τώρα αν θα χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του Παύλου ή οποιουδήποτε άλλου είναι δικό το θέμα απλά είπα ότι ο Παύλου γνωρίζει…το ότι γνωρίζει του αποδίδει και την ανάλογη ευθύνη και τον δεσμεύει δεν τον επαινεί !
Ο Λογοθέτης θα κριθεί στην πορεία αν θα εξυγιάνει το χώρο τώρα πήρε πιστεύω μια υποψία από μια ανώνυμη «άποψη» σε ένα blog από έναν που αυτοαποκαλείται “ΠΑΝΘΗΡΑΣ”, στην κρίση του να την ζυγίσει και να αποφασίσει αν θα την λάβει υπ όψη του ή όχι…είμαι ξεκάθαρος !

ΠΑΝΘΗΡΑΣ

http://blogs.warwick.ac.uk/images/rosalindhook/2005/06/04/panther.jpg