Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου, κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες πολλών συναδέλφων, από διάφορα τμήματα, για την επέκταση καθηκόντων που εφαρμόζει η Εταιρεία,

2. Την μη αναπλήρωση των κενών θέσεων που έχουν προκύψει στα διάφορα τμήματα,

3. Τον μη σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό,

4. Την μη μετατροπή όλων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης

αποφάσισε ομόφωνα την κήρυξη 4ωρης προειδοποιητικής στάσης εργασίας την Δευτέρα 29/11/2010 κατά τις ώρες 20:00 – 00:00.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος 
Ο Γενικός Γραμματέας
Δραμουντάνης Βασίλης Γκίκας Γιάννης