Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθ. Αντιστάσεως) την 1η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία κρίνονται επείγοντα:
1.Αποδοχή ποσού #55.002,27# €, από τακτική επιχορήγηση  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  για κάλυψη των λειτουργικών  δαπανών  των  σχολείων του Δήμου (Γ’ κατανομή έτους 2010) και κατανομή αυτού. Διάθεση πίστωσης.

2.Αποδοχή ποσού #6.000,00# € από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού ΚΕΠ. Διάθεση πίστωσης.
3.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2010, του ν.π. “Δημοτικός Οργανισμός Υγείας & Κοινωνικής Αντίληψης Λουτρακίου – Περαχώρας (Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ.Π.)”.
5.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Περαχώρας”.
6.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. “4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή (1ο, 2ο, 3ο Τ.Ε.Ε., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ.)”.
7.Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές τους με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ., Ε.Λ.Τ.Α., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κλπ.
8.Εξέταση αιτήματος ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ Δ. Βασιλείου για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο, λόγω καταδίκης του.
9.Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης για παραλλαγή Δ.Χ.Τ. & Μ.Τ. και μεταφορά του Υ/Σ 62 Λουτρακίου, λόγω διάνοιξης δρόμου για το Κολυμβητήριο. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Διάθεση πίστωσης.
10.Γνωμοδότηση επί πρότασης οριοθέτησης – διευθέτησης υδατορέματος στη θέση “Μπούτσι” Δήμου μας.
11.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2009).
12.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Κατασκευή ανοικτού κολυμβητηρίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 96/2007).
13.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 46/2006).
14.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Βελτίωση – ανακαίνιση Ε.Ο. Περαχώρας – Λ. Βουλιαγμένης και νέα χάραξη τμήματος Επαρχιακής Οδού Περαχώρας – Τμήμα Β’ & Δ'”.