Ο κίνδυνος κάποιου είδους πτώχευσης για την Ελλάδα, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα των Financial Times, αξιολογείται σε ποσοστό άνω του 50%, βάσει της αγοράς ασφαλίστρων πιστωτικού κινδύνου.

Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία με πιθανότητες πάνω από 30%, καθώς, όπως επισημαίνεται, ο φόβος πτώχευσης της περιφέρειας αποτρέπει μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια από την αγορά ομολόγων των χωρών αυτών. Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των χωρών-μελών της Ευρωζώνης το 2011, σημειώνεται ότι τα χρέη που πρέπει να επαναχρηματοδοτηθούν ή να εξοφληθούν ανέρχονται συνολικά σε 560 δισεκατομμύρια ευρώ.
Το χρέος αυτό, σύμφωνα με στοιχεία από την ιταλική τράπεζα UniCredit που επικαλείται η εφημερίδα, είναι κατά 45 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2010 και το υψηλότερο από τη δημιουργία του ενιαίου νομίσματος το 1999.
Οι Financial Times επισημαίνουν ότι οι αυτές οι πιέσεις προς την Ευρωζώνη το 2011 οδηγούν τους επενδυτές στο να πιστεύουν ότι εκτός από την Ελλάδα και την Ιρλανδία θα υποχρεωθεί να αναζητήσει έκτακτη οικονομική ενίσχυση και η Πορτογαλία.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι στο δημοσίευμα των Financial Times αναφέρεται ότι ενδέχεται να ανανεωθούν οι φόβοι για εξάπλωση της κρίσης στην Ισπανία.