Το τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων από την Κορινθία είναι άγνωστο. Οι πολίτες αυτής της περιοχής, είναι “αποκλεισμένοι” από τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή και συνεπώς το γεγονός αυτό δημιουργεί παράπονα στους κάτοικους των Αγ. Θεοδώρων. Δείτε το video.