Σε διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων ύψους 731,9 εκατομμυρίων προχώρησαν οι εφορίες μέσα στο 2009, όπως αποκαλύπτεται από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον απολογισμό και τον ισολογισμό του 2009 που δημοσιοποίησε το Δημόσιο.

Ενώ οι εφορίες είχαν βεβαιώσει έσοδα 89 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2009, εισπράχτηκαν τελικά μόνο 50,5 δισεκατομμύρια ευρώ και μετά από την αφαίρεση των φόρων που επεστράφησαν, στο κρατικό ταμείο κατέληξαν μόνο 33,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τα υπόλοιπα 38,5 δισεκατομμύρια ευρώ να βρίσκονται σε εκκρεμότητα.
Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τους βεβαιωμένους άμεσους και έμμεσους φόρους το δημόσιο εισέπραξε τελικά το 63,87%, ενώ για τα υπόλοιπα κρατικά έσοδα, το ποσοστό είσπραξης δεν ξεπέρασε το 22%, δηλαδή μόλις 1 στα 5 ευρώ αυτών που βεβαιώθηκαν.
Όπως αποδεικνύεται από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κρατικό προϋπολογισμό, 731,9 εκατομμύρια ευρώ διαγράφτηκαν είτε με περαιώσεις είτε μετά από πρόταση των αρμοδίων ΔΟΥ, καθώς διαπίστωσαν παντελή αδυναμία είσπραξης.
Εκτός από τις περαιώσεις, το Κράτος δεν μπόρεσε να εισπράξει τα έσοδα που υπολόγιζε από παράβολα, δικαιώματα στις εισπράξεις των άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλακείων κλπ, καθώς και στα κέρδη επιχειρήσεων και οργανισμών.
Σε ό,τι αφορά το σκέλος των δαπανών διαπιστώνεται σημαντική απόκλιση από τους στόχους του 2009 που οφείλεται σε δαπάνες που είτε δεν είχαν προβλεφθεί καθόλου στον Προϋπολογισμό, είτε πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων.
Επρόκειτο κυρίως για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων βραχυπρόθεσμου δανεισμού, δαπάνες τακτοποίησης υποχρεώσεων από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και επιχορηγήσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέρος των οποίων καλύφθηκε με δημόσιο δανεισμό.
*cosmo.gr