Εκ μέρους του Loutrakiblog,θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συπληρωθεί η λίστα….κυρίες και κύριοι,η απόλυτη φαντασίωση !!! Μi.Fi. …δικός σας !!!
A.V.

Σε αποκλειστικότητα, το loutrakiblog σας παρουσιάζει το συλλεκτικό αυτόγραφο του Mi. Fi.