Μία έκθεση- φωτιά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποκαλύπτει αυτό που όλοι φοβόμαστε:
την τριετία 2012 – 2014, η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει νέα σκληρότερα μέτρα

… προκειμένου να εξοικονομήσει 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 5% του ΑΕΠ. Η έκθεση συντάχθηκε με αφορμή την εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου και σύμφωνα με αυτή τα νέα μέτρα θα συζητηθούν και θα συμφωνηθούν κατά την τρίτη φάση αξιολόγησης του προγράμματος σταθερότητας, τον Μάρτιο του 2011!
Πέρα από την κατάργηση των φορέων του δημόσιου τομέα και τη συγχώνευση δημόσιων οργανισμών το ΔΝΤ θα ζητήσει πάγωμα εκ νέου των προσλήψεων στον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αύξηση των ωρών εργασίας και πλήρη εναρμόνιση του δημοσίου με όλα όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα υπάρχουν προτάσεις για νέα αύξηση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, αλλαγές στον ΦΠΑ, κατάργηση της γεωγραφικής διαφοροποίησης στη φορολογία – η οποία ισχύει για τη νησιωτική Ελλάδα.
Βέβαιες πρέπει να θεωρούνται και οι περικοπές στις κοινωνικές παροχές καθώς και τις αμυντικές δαπάνες ενώ υπάρχουν προτάσεις και για τη φορολογία των επιχειρήσεων!
Αναλυτικά τα βασικά μέτρα που θα μειώσουν το έλλειμμα κατά 12,8 δισ. ευρώ την τριετία 2012-2014 έχουν ως εξής:
1. Αναδιάρθρωση ΔΕΚO, μέσω των παρακάτω μέτρων:
• Πώληση μη στρατηγικών ΔΕΚO.
• Περιορισμός επιδοτήσεων, πάγωμα προσλήψεων, μείωση αριθμού εργαζομένων.
• Ανακοστολόγηση κρατικών υπηρεσιών.
2. Εξάλειψη των περιττών δημόσιων οργανισμών με:
• Συγχώνευση όσων επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες.
• Εξάλειψη οργανισμών χωρίς αντικείμενο.
3. Μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης και “άστοχων” κοινωνικών προγραμμάτων:
• Μείωση των επιδομάτων προς τα νοικοκυριά που έχουν εισόδημα πάνω από το όριο της φτώχειας
• Απλοποίηση του φορολογικού συστήματος.
• Αναθεώρηση του ΦΠΑ. Προτείνεται να περιοριστούν τα προϊόντα που είναι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (σε 6,5% και 13% όπου βρίσκονται τα βασικά είδη διατροφής) και να καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής που ισχύει σήμερα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
• Διεύρυνση της φορολογικής βάσης στις επιχειρήσεις και αλλαγές στην φορολόγηση των εισοδημάτων κεφαλαίου.
4. Περιορισμός μισθολογικού κόστους. Yπολογίζεται ότι ο μέσος μισθός του δημοσίου τομέα υπερβαίνει κατά 25% αυτόν του ιδιωτικού και ο χρόνος εργασίας είναι κατά 10% λιγότερος. Αναλυτικά:
• Συρρίκνωση του αριθμού των εργαζομένων.
• Αύξηση των ωρών εργασίας από 7 σε 8.
• Απλούστευση του μισθολογίου. Μείωση των επιδομάτων ως αναλογία του βασικού μισθού και σύνδεσή του με την εργασία που εκτελείται.
• Πλαφόν σε αυξήσεις και προαγωγές (αύξηση απαιτούμενων ετών πέραν των 2).
5. Συγκράτηση αμυντικών δαπανών.

πηγή: www.newsbomb.gr