Δεν το λέμε εμείς. Το λέει… 
…το υπ. Εσωτερικών, το οποίο καλεί τους υπαλλήλους να μείνουν στις θέσεις τους… H κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων και οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία των υπηρεσιών εκτιμάται ότι υποκρύπτονται πίσω από την εσπευσμένη απόφαση της κυβέρνησης να καλέσει τους δημοσίους υπαλλήλους να παραμείνουν στη θέση τους ακόμη και αν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν.
«Ο Θεός να μας βοηθήσει…» λέει στο «Το Βήμα» ο γενικός διευθυντής του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Ν. Καλάκος, ο οποίος έκανε γνωστό ότι εκκρεμούν 36.500 αιτήσεις συνταξιοδότησης, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το 1,5 δισ. ευρώ όταν το Ταμείο έχει μηδέν αποθεματικό. Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο την οποία υπογράφει η γενική γραμματέας κυρία Ευσταθία Μπεργελέ ενημερώνει όλες τις υπηρεσίες ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3899/2010 παρατείνεται ο χρόνος της πρώτης εφαρμογής σχετικής διάταξης (19 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010) για την παραμονή στην υπηρεσία υπαλλήλων, πέραν του ορίου αυτοδίκαιης αποχώρησης, δηλαδή πέραν της συμπλήρωσης 35ετούς δημόσιας υπηρεσίας και του 60ού έτους της ηλικίας. Δυνατότητα άσκησης αυτού του δικαιώματος δίνεται στους υπαλλήλους που έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από την 1η Ιουνίου 2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδοτήσεως.

Με την εγκύκλιο καλούνται οι υπηρεσίες να ενημερώσουν κατεπειγόντως τους υπαλλήλους που πρόκειται να αποχωρήσουν λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας, είτε έχουν υποβάλει σχετική αίτηση είτε όχι, καθώς και όλους τους υπαλλήλους που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την 1η Ιουνίου ότι δύνανται να υποβάλουν αίτηση επαναφοράς. Δύνανται να παραμείνουν στην υπηρεσία έως και τρία επιπλέον έτη και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας τους. Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ κ. Σπύρος Παπασπύρου σημειώνει ότι «η βίαιη υποχρέωση 40.000 υπαλλήλων σε συνταξιοδότηση χωρίς να αλλάξει η δομή των υπηρεσιώνδημιούργησε τεράστια κενά, με αποτέλεσμα όλες σχεδόν οι υπηρεσίες να υπολειτουργούν».