Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για
       γάμο.
Ο φιλόσοφος του είπε:
       «Το πράγμα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς ωραία, θα την έχεις με
       άλλους κοινή, αν άσχημη, θα είναι σαν να σου επέβαλαν ποινή».