Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. Ο
       φιλόσοφος
       ζήτησε αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό.
       -«Με τόσαχρήματα», είπε, «θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».
       -«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».