Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 2α Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

* Εκλογή μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του νέου Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για τη διετία 2011 – 2012.
Ο Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος
ΛΟΥΚΑΣ Λουκάς
—————————————–

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 2α Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

* Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας του νέου Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων για τη διετία 2011 – 2012.
Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος
Δημοτικής Κοινότητας
ΜΠΑΚΟΣ Γεώργιος