Τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων για τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,
που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, αμφισβητεί η διοίκηση του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ), σημειώνοντας ότι οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνηση για την απελευθέρωση της λιγνιτικής παραγωγής, πλήττουν τους εγχώριους ηλεκτροπαραγωγούς.
Ειδικότερα, για τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι έχουν υπερεκτιμηθεί οι “μονοπωλιακές χρεώσεις” (δίκτυα, ΥΚΩ) και έχουν συμπιεστεί αντίστοιχα, οι “ανταγωνιστικές” που εκφράζουν το κόστος παραγωγής. Ο ΕΣΑΗ υποστηρίζει επίσης ότι διατηρούνται τεχνητά σε χαμηλά επίπεδα οι χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάρος των ηλεκτροπαραγωγών ανταγωνιστών της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η απελευθέρωση της αγοράς και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
Για τις προτάσεις που κατέθεσε την Τετάρτη (12/01) η κυβέρνηση στην ΕΕ, που προβλέπουν ανταλλαγή ενέργειας μεταξύ ΔΕΗ και ευρωπαϊκών εταιριών, οι οποίες θα αποκτήσουν έτσι πρόσβαση στη λιγνιτική παραγωγή ο ΕΣΑΗ υποστηρίζει αφενός ότι δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του μνημονίου και αφετέρου ότι αποκλείουν τους έλληνες ηλεκτροπαραγωγούς από την πρόσβαση στο λιγνίτη αφού η ανταλλαγή θα γίνεται με παραγωγή σε άλλη χώρα – μέλος.
Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει τέλος, ότι η αξιοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής από τις υπάρχουσες μονάδες φυσικού αερίου είναι ο φθηνότερος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20 % ως το 2020, διαφορετικά χρειάζονται επενδύσεις ύψους 21 δις. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές την επόμενη δεκαετία, οι οποίες με τις παρούσες συνθήκες θεωρείται απίθανο να υλοποιηθούν.
Ήδη, αν δεν αλλάξει το “μείγμα” της ηλεκτροπαραγωγής, από το 2013 με την κατάργηση της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα η ηλεκτροπαραγωγή (και σε τελικό στάδιο οι καταναλωτές) θα επιβαρύνονται με 1 δις. ευρώ ετησίως για την αγορά δικαιωμάτων.
*cosmo.gr