Ο Δήμαρχος Κύριος Κώστας Λογοθέτης δίνει τα πρώτα δείγματα :
Επιβεβαιώνει τα όσα έλεγε προεκλογικά .

Για τον Δήμαρχο αλλά και για τους Αντιδημάρχους δεν υπάρχει πλέον ρολόι και ημερολόγιο !
Σήμερα ημέρα Σάββατο 15/01/2011 οι αντιδήμαρχοι κοι
Μουζάκης Αθανάσιος και Δέδες Γεώργιος μαζί με υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητος κλάδεψαν και καθάρισαν την πλατεία κάτω από το καφέ Σταθμός
Όπως επίσης μετέφεραν τα σπιτάκια των Χριστουγέννων , κλάδεψαν αλλά και καθάρισαν την Πλατεία του παιδιού . ( Και για τους παλαιότερους αλλά για να μαθαίνουν και οι νεότεροι η πλατεία του παιδιού ήταν
Ο χώρος όπου γινόταν η Λαϊκή Αγορά του Λουτρακίου .)