«∆εν πληρώνω διόδια γιατί αρνούµαι να προπληρώσω την κατασκευή ενός δρόµου. Και επιπλέον, γιατί εγώ ο κάτοικος Αφιδνών να πληρώνω για την κατασκευή της Ιόνιας Οδού, όπου έχω πάει µόνο πέντε φορές στη ζωή µου και δεν ξέρω αν θα ξαναπάω;». Ο Γιάννης Γερµανός,µέλος της Κίνησης Φορέων ΒΑΑττικής, εκφράζει την άποψη πολλών οδηγών που αρνούνται να πληρώσουν διόδιακαι περνούν ανοίγονταςτις µπάρες. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι: «Μόνοστην Ελλάδα υπάρχουν διόδια; Τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και πώς πληρώνουν εκεί οι οδηγοί;».

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Βασίλη Χαλκιά, στην Ευρώπη των 27 δεν πληρώνουν διόδια στους αυτοκινητόδροµουςοι οδηγοί των Ι.Χ. αυτοκινήτωνστη Γερµανία (µόνο τα φορτηγά πληρώνουν σε όλους τους αυτοκινητόδροµους), στο Λουξεµβούργο, στη Φινλανδία και την Κύπρο.

Στην Αυστρία και την Τσεχία προπληρώνουν µε ειδικό σήµα (βινιέτα).Επί της ουσίας η βινιέτα είναι µια προπληρωµένη άδεια (κοστίζει γύρω στα 30 ευρώτον χρόνο) που ο οδηγός κολλάει στο παρµπρίζ του αυτοκινήτου και µε αυτήν µπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα όλον τον χρόνο. υπάρχουν όµως και βινιέτες (που προορίζονται για τους τουρίστες) διάρκειας 1 εβδοµάδας ή 10 ηµερών.

∆ιόδια σε πόλεις
Στην Αγγλία, τη Σουηδία, τη Λετονία και τη Λιθουανία πληρώνουν µόνο σε σήραγγες και γέφυρες. Την ίδια ώρα, στο Λονδίνο οι οδηγοί πληρώνουν διόδια 10 λίρες για να µπουν στον δακτύλιο, ενώ στη Στοκχόλµη για να µπουν στην πόλη οι οδηγοί πληρώνουν 20 κορόνες.

∆ιόδια στουςαυτοκινητόδροµους εφαρµόζουν – εκτός απότην Ελλάδα – η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Πολωνία και µάλιστασε όλες τις κατηγορίες των αυτοκινήτων.

Σύµφωνα µε πηγές που γνωρίζουν καλά το θέµα των διοδίων, στην πράξη η χρέωση σήµερα στους ελληνικούς αυτοκινητόδροµους είναι 6 λεπτά το χιλιόµετρο. Ολοι παραδέχονται ότι τα περί 4 λεπτών τοχιλιόµετρο που κατά διαστήµατα ακούγονται δεν ισχύουν, αφού το ποσό αυτό αφορά τιµές του 2003 χωρίς τον ΦΠΑ.

Στις υπόλοιπες χώρεςπου υπάρχουν διόδια στους αυτοκινητόδροµους η χρέωση κατά µέσο όρο κυµαίνεται από 8 έως 12 λεπτά το χιλιόµετρο.

Τότε γιατί υπάρχουν τόσες αντιδράσεις στην Ελλάδα; «Γιατί στις υπόλοιπες χώρες οι οδηγοί δεν προπληρώνουν κατά κύριο λόγο τους δρόµους, αφού προϋπήρχε ένα καλόκαι ασφαλές οδικόδίκτυο», λένε οι ίδιεςπηγές. «Επίσης στην Ελλάδα υπάρχει πολύµεγάλος κατακερµατισµός τού οδικού δικτύου (λειτουργούν και δραστηριοποιούνται 5 κοινοπραξίες), µε συνέπεια οι σταθµοί των διοδίων να είναι πολύ περισσότεροι από τις άλλεςχώρες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το κόστος για τους 5 αυτοκινητόδροµους είναι 7,75 δισεκατοµµύρια ευρώ και η συµµετοχή του ∆ηµοσίου είναι 2 δισ. ευρώ».

Ο χρήστης πληρώνει
«Το µοντέλο ανάπτυξης των υποδοµών µέσω της πληρωµήςδιοδίων στηρίζεται στην αρχή «ο χρήστης πληρώνει» σύµφωνα µε τη Λευκή Βίβλο των Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςκαι αποτελεί το σύστηµα χρηµατοδότησης πουχρησιµοποιείται πλέονστην Ευρώπη, σε σχέση µε τη γενική φορολογία που πλέον δεν είναι αρκετή να παράσχει νέους πόρους», λέει ο πρόεδροςτου Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
*taneaonline