Μετά την πανελλήνιας συμμετοχής έκτακτη σύγκληση του ΔΣ της Ομοσπονδίας μας σήμερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011,  με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα του Κλάδου, αποφασίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ τα κάτωθι:
1.       Αναστολή της εφαρμογής του Ν. 3868 στα καταστήματά μας, για τουλάχιστον ένα χρόνο.
2.       Άμεση έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο Υγείας για ένα νόμο δημοκρατικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο που θα λαμβάνει υπόψη του την πραγματική κατάσταση της οικονομίας της χώρας.
3.       Περιφρούρηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του Κλάδου και των θέσεων εργασίας καθώς και του δικαιώματος της ελεύθερης επιλογής των πολιτών-πελατών μας.
Καλούμε και το Επιμελητήριο της Κορινθίας έστω και τώρα 
να συνυπογράψει και να στηρίξει το παρόν ψήφισμα.
Για το Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.
Ο Υπεύθ. Ενημέρωσης
Χρήστος Ντούσικος