Θ Ε Μ Α  :    “Πρόσκληση   σε   έκτακτη συνεδρίαση “.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή  και ώρα9:00 π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη  απόφασης  επί των κατωτέρω  δύο θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης:…….
1.Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την διετία 2011 – 2012,  καθότι προέκυψε το υπ΄ αρίθ. (2) έκτακτο θέμα προς συζήτηση.

2.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την διερεύνηση των όρων και προϋποθέσεων για την τυχόν άσκηση δικαστικών ενεργειών και ενδίκων μέσων, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, αναφορικά με την υπ΄ αρίθ. Δ2/Φ11/24505/23-11-2010 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί ‘’Διάθεσης χρηματικού ποσού για την χρηματοδότηση των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Αγίων Θεοδώρων, Εχεδώρου, Ελευθερίου – Κορδελιού, Μεγάρων, Νέας Περάμου και Αμφιλοχίας για την ετήσια ενίσχυση των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων’’ (Πράσινος Φόρος Ν. 3054/2002 άρθρο 19), εκ μέρους του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης καθώς και κάθε άλλης σχετικής απόφασης, καθότι  στις 24/01/2011 εκπνέει η προθεσμία για την τυχόν άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 24/11/2010).

                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                             ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
                                                                                          Δήμαρχος