Δείτε τι καταγγέλει o πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ισθμίας, Π. Σπανός