Πλήρη νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών επιφέρει το νέο νομοσχέδιο για το τζόγο,που παρουσίασε την Τρίτη (25/1) το υπουργείο Οικονομικών.Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα εγκατασταθούν περίπου 30.000 μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, ενώ νομιμοποιείται το διαδικτυακό στοίχημα στην Ελλάδα.

Κατ’ αρχάς, το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση της “Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων”, η οποία θα παρακολουθεί την αγορά και θα εποπτεύεται από το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών.

Το κόστος συμμετοχής στα παιχνίδια θα κυμαίνεται από 0,10 ως 5 ευρώ, ενώ ο τρόπος διανομής και απόδοσης κερδών στους παίκτες καθορίζονται σε  υψηλό γενικά ποσοστιαίο επίπεδο επί των ποσών που παίζονται (προβλέπεται ελάχιστο όριο 80%).

Οι παίκτες θα έχουν μια ατομική κάρτα, προκειμένου να παρακολουθούνται η ηλικία και οι χρηματοροές, ενώ το μέγιστο ποσό που μπορεί να χάσει ένας παίκτης δεν θα υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής που έχει δώσει.

Οι ανήλικοι θα μπορούν να παίζουν μόνο σε ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Τώρα, όσο αφορά τους ιδιοκτήτες των παιχνιδιών, θα υπάρξουν τέσσερις έως δέκα άδειες ευρείας κλίμακας, και κάτοχοι αδείας θα πρέπει να είναι Ανώνυμες Εταιρείες με κεφάλαιο τουλάχιστον μισό εκατομμύριο ευρώ ή να είναι μόνιμα εγκαταστημένοι στην Ελλάδα.

Προκειμένου να ληφθεί η άδεια θα πρέπει να καταβληθεί το 80% της τιμής της αμα τη εκδοσει της, ενώ το 20% σταδιακά.

Η χρονική ισχύς τους ορίζεται στα 5 έτη, ενώ για τα διαδικτυακά στοιχήματα, τα sites θα πρέπει να καταλήγουν σε .gr.
*cosmo.gr