ΑΔHΛΟΣ ΤΟΠΟΣ- CD – 1999. ΜΟΥΣΙΚΗ καί ΣΤΙΧΟΙ – Γ.ΜΙΧΑΣ