Το νέο μισθολόγιο, που θα ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους δημοσίους υπαλλήλους, θα φέρει τεράστιες ανατροπές αφού θα προκαλέσει μέχρι και μειώσεις 40% στις αποδοχές περίπου 30.000 εργαζομένων στο Δημόσιο, που λαμβάνουν υψηλές αμοιβές λόγω των πολλαπλών και ακριβών επιδομάτων ενώ την ίδια ώρα συνάδελφοι τους που έχουν τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και ανήκουν στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα αλλά αμείβονται λιγότερο, θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται μέχρι και 15%.
 
Στόχος είναι η διαμόρφωση ενιαίου πλαίσιου αμοιβών, που θα συνδεθεί με την παραγωγικότητα και τη θέση ευθύνης, έτσι ώστε οι γραμματείς να μην αμείβονται παραπάνω από τους γιατρούς, όπως συμβαίνει σήμερα.
 
Η κυβέρνηση εξετάζει τη διαμόρφωση τεσσάρων μισθολογικών κατηγοριών: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 
Ο πρώτος μισθός για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 711 ευρώ, Δευτεροβάθμιας 830, Τεχνικής 938 και Πανεπιστημιακής 984 ευρώ ενώ στο τέλος ο μισθός θα φτάναει στα 2.100 ευρώ.
 
Σύμφωνα με το Έθνος, από τα 40 γενικά επιδόματα που ισχύουν σήμερα θα διασωθούν μόνο τέσσερα : το οικογενειακό, το επίδομα θέσης, το κίνητρο απόδοσης, που θα μετατραπεί σε πριμ παραγωγικότητας και θα καταβάλλεται έπειτα από αξιολόγηση, καθώς και το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας.
 
Στόχος του Ενιαίου Μισθολογίου θα είναι στις τελικές αποδοχές να καταλαμβάνει ο μισθός το 70% και τα επιδόματα το 30%.
 
Με το νέο μισθολόγιο θα γίνει προσπάθεια εξάλειψης των διαφορών μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου επιπέδου.
Δηλαδή σήμερα ο νεοεισερχόμενος υπάλληλος πανεπιστημιακής στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας λαμβάνει 1.260 ευρώ όταν ο συνάδελφός του στο υπουργείο Οικονομικών παίρνει πρώτο μισθό 2.309 ευρώ ενώ με το νέο μισθολόγιο θα πάει περίπου στα 1.640 ευρώ.
 
Εκεί που θα πέσει μεγάλο ”μαχαίρι” είναι σε περιπτώσεις υπαλλήλων σε υπουργεία όπως στο υπουργείο Οικονομικών όπου οι αποδοχές πέρα από τον βασικό μισθό ξεπερνούν το 57% των τελικών αποδοχών στους νεοδιόριστους ενώ σε υπάλληλο με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και 17 χρόνια προϋπηρεσία στο σύνολο των 3.194 ευρώ που λαμβάνει ως μισθό, τα 1.849 αφορούν επιδόματα.