Τις κάμερες που είχαν τοποθετηθεί σε αρκετά σημεία του ξενοδοχείου ζήτησε να αφαιρεθούν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διότι κρίθηκε πως ορισμένες από αυτές παραβίαζαν την ιδιωτική ζωή των πελατών και λοιπών τρίτων.

 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δέχτηκε καταγγελία ότι κάμερες παραλιακού ξενοδοχείου έβλεπαν δημόσιο δρόμο ο οποίος είναι κάθετος προς την παραλία αλλά και στο παρκινγκ.

Στην καταγγελία μάλιστα επισημαίνεται πως δεν υπήρχε καμία πινακίδα που να ανέφερε ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής μονάδας υποστήριξε εγγράφως πως το ξενοδοχείο παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα 15 καμερών το οποίο δεν λειτουργεί μέχρι στιγμής.

Επισημαίνει δε πως λόγω της θέσης της ξενοδοχειακής μονάδας, οι δύο πλευρές είναι αφύλακτες γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους σε συνδυασμό με την εγκληματικότητα για αυτό και οι κάμερες θα καταγράφουν τις δύο εισόδους του ξενοδοχείου, το υπαίθριο παρκινγκ, τις πίσω πλευρές και τους αποθηκευτικούς χώρους.

Η Αρχή στην απόφασή της αναφέρει για την κάμερα που είναι στο εξωτερικό της ξενοδοχειακής μονάδας πως «η δυνατότητα λήψης εικόνας από την εξωτερική κάμερα, χώρων πέρα από την είσοδο και το παρκινγκ του ξενοδοχείου, αντιβαίνει σε όσα προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2 Β της 1122/26.9. 2000 οδηγίας της Αρχής».

Για τις κάμερες στο εσωτερικό, η Αρχή έκρινε πως «η λήψη εικόνων των εισόδων των δωματίων στους διαδρόμους θίγει υπέρμετρα την ιδιωτική ζωή και την προσωπικότητα των ατόμων, εργαζομένων, πελατών και τρίτων, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας»..

Για τις κάμερες στην περιοχή της πισίνας η Αρχή αποφάσισε πως «επιδιωκόμενος σκοπός, δηλαδή η προστασία των πελατών, μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα, όπως με τη φυσική παρουσία υπαλλήλου με γνώσεις ναυαγοσωστικής για την περίπτωση της πισίνας. Κατά συνέπεια οι κάμερες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απολύτως απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των δεδομένων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης».

Ύστερα από την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το ξενοδοχείο θα πρέπει μέσα σε 2 εβδομάδες να τοποθετήσει πινακίδες που να ενημερώνουν ότι οι χώροι βιντεοσκοπούνται και να αφαιρεθούν οι εξωτερικές κάμερες που δεν λαμβάνουν εικόνα αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο και το χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου.

Επίσης, η διοίκηση του ξενοδοχείου θα πρέπει να αλλάξει τη θέση και η εστίαση των καμερών στον χώρο της πισίνας ώστε να μην λαμβάνουν εικόνα από τους λουόμενους επισκέπτες και τους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά και να αφαιρεθούν οι κάμερες που τραβούν τις εισόδους των δωματίων.
*cosmo.gr