Από τα 40 επιδόματα του Δημοσίου “κόβονται” τα 36. Μένει το οικογενειακό το οποίο θα το παίρνουν όλοι χωρίς εξαιρέσεις, όπως και το επίδομα θέσης. Το μέχρι σήμερα επίδομα ειδικών συνθηκών αλλάζει όνομα και γίνεται πριμ παραγωγικότητας και θα το παίρνουν ορισμένοι μόνο υπάλληλοι μετά από αξιολόγηση.

Αυτά για όσους ήδη υπηρετούν. Οι νέοι υπάλληλοι του Δημοσίου δεν θα ξεπεράσουν τις 8.000 καθώς αυτός είναι και ο αριθμός των προσλήψεων που μπορεί να κάνει το Δημόσιο βάσει Μνημονίου.

Ποια επιδόματα καταργούνται:

Το επίδομα βιβλιοθήκης ( γιατροί, δικαστικοί και καθηγητές πανεπιστημίου)
Το δικαίωμα ελέγχου αποθήκευσης καυσίμων
Το δικαίωμα βεβαίωσης εσόδων υπέρ τρίτων
Το δικαίωμα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών
Επίδομα γεωλόγων και γεωτεχνικών
Δικαίωμα εκτέλεσης χημικών εργασιών
Αποφοίτων σχολής δημόσιας διοίκησης
Προεδρίας Δημοκρατίας
Τεχνολογικής έρευνας
Νοσοκομειακής διατροφής
Έγκαιρης προσέλευσης
Μεταφοράς φακέλου
Υπολογιστή
Ταχύτερης διεκπεραίωσης
Αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης
Εξομάλυνσης
Αντιστάθμισης διαχειριστικών λαθών
Προσωπικής διαφοράς
Ειδικής απασχόλησης
Ληξιαρχείου
Υπηρέτησης σε διαχειριστική αρχή
Διδακτικής προετοιμασίας
Συμμετοχής σε επιτροπή
Υπηρεσία αλλοδαπών
Κίνησης Υπαλλήλων
Ειδικών λογαριασμών
Σωφρονιστικών υπαλλήλων
Γ.Γ. Αθλητισμού
Υπαλλήλων Πολιτικής αεροπορίας
Ελεγκτών Πολιτικής αεροπορίας
Εξεταστών και βοηθών
Μηχανικών
Εξωδιδακτικής απασχόλησης
Διοικητικών Υπουργείου Παιδείας
Ειδικό επίδομα υπουργείου Εσωτερικών και Εξωτερικών

Μετά τις αλλαγές αυτές και μέσω του ενιαίου μισθολογίου οι υψηλόμισθοι του Δημοσίου θα δουν μειωμένο το εισόδημά τους ως και κατά το 1/3ο ενώ οι χαμηλόμισθοι αυξημένο από 10% ως και 15%.

Που θα γίνουν προσλήψεις

Ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι θα γίνουν 3.000 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, 500 ειδικών φρουρών, περίπου 1.900 εκπαιδευτικών και ειδικής αγωγής.
Στο χώρο του πολιτισμού υπολογίζεται ότι θα γίνουν 500 προσλήψεις φυλάκων και αρχαιολόγων.
Παράλληλα θα γίνουν και 4.000 μετατάξεις υπαλλήλων των ΔΕΚΟ.