ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΣΣΑΡΑΣ Λουτράκι 13/02/2011
Δημοτικός σύμβουλος
Πρόεδρος ΔΕΥΑΛΠ
xdossaras@gmail.com
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο δήμαρχος επιλέγει για συνεργάτη του, όποιον θεωρεί τον πλέον κατάλληλο. Είναι αναφαίρετο δικαίωμά του. Πρόκειται για προσωπική του επιλογή και εντολή.
Ωστόσο, με την επιλογή του για προκήρυξη, αυτή θα έπρεπε να είναι πανελλαδικής εμβέλεια κι όχι φωτογραφική.
Στο πλαίσιο του διαφανούς, καταργείται η διαφάνεια κι όχι μόνο. Πετύχαμε άνευ λόγου και ουσίας να στρέψουμε -και δικαιολογημένα- εναντίον μας όλους τους δικηγόρους της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Κορινθίας.
Τέτοιου είδους προκηρύξεις με φωτογραφικές θέσεις που προσβάλλουν τη νοημοσύνη των πολιτών, είναι απαράδεκτες.
Ως πολίτης, δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΛΠ διαφοροποιούμαι από την επιλογή του δημάρχου και τη θεωρώ προσωπική του θέση.
Ζητώ άμεσα την αναίρεσή της και τη δημόσια συγνώμη προς το δικηγορικό κόσμο και τους πολίτες της περιοχής μας.
Λόγω της θέσεώς μου είναι αναγκαίο να επισημάνω ότι τέτοιου περιεχομένου προκηρύξεις δεν μπορούν να σταθούν πολιτικά, νομικά, ηθικά και είναι καταδικασμένες στη γένεσή τους. Εμπεριέχουν ψευτοηθική, ατελέσφορη και προκαλυμμένη.