Νέα αποκλειστικότητα του loutrakiblog…
Πριν από λίγο, ο Γιώργος Παπαγεωργίου, κατέθεσε την υποψηφιότητά του για τη θέση του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”. Μάλιστα, ο πρώην υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση, πρόκειται να συστήσει επταμελή επιτροπή με πρόεδρο τον Γιώργο Καναβό, η οποία θα διαχειρίζεται την αντιμισθία του και θα την καταμερίζει σε άπορες και φτωχές οικογένειες, συμβάλλοντας έτσι στην ανακούφιση του δημότη. Υπενθυμίζουμε ότι για να εκλεγεί οποιοσδήποτε από όσους θέτουν υποψηφιότητα, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών.
Αρμοδιότητα του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης”, είναι η εξέταση καταγγελιών των άμεσα θιγόμενων πολιτών και των επιχειρήσεων, για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου και η γενικότερα οποιαδήποτε παροχή βοήθειας στις σχέσεις του δημότη με τον Δήμο.