Μετά το αλαλούμ που προκλήθηκε, ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου έδωσε εντολή, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, να αποσυρθεί η εγκύκλιος του υφυπουργού Εσωτερικιών κ. Γ. Ντόλιου για τους ημιυπαίθριους χώρους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την οποία είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις το υπουργείο Περιβάλλοντος, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τα δυνητικά ανταποδοτικά τέλη θα εξακολουθούσαν να επιβάλλονται και μετά την νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων με συνυπολογισμό μάλιστα της επιφάνειας των χώρων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες, σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.
Θα επιβαλλόταν ακόμη και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για τους ημιυπαίθριους χώρους που έχουν κλειστεί, δεδομένου ότι με την μετατροπή αυτών σε χώρους κύριας χρήσης, όπως αναφερόταν χαρακτηριστικά, αυξάνεται η επιφάνεια του ακινήτου, η οποία συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό της υποκείμενης στο φόρο αξίας.
Στην εγκύκλιο του κ. Ντόλιου αναφερόταν ακόμη ότι για τους χώρους που διατηρούνται κατά το ν. 3843/2010 δεν επιβάλλονται αναδρομικά (δηλαδή για χρονική περίοδο προγενέστερη της 28ης Απριλίου 2010) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας καθώς και τυχόν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί.
Διευκρινίζετο ωστόσο ότι παραμένει η δυνατότητα αναδρομικής επιβολής ανταποδοτικών τελών για τους χώρους που διατηρούνται, στην περίπτωση που ο δήμος δεν συνυπολόγιζε το εμβαδόν αυτών στην επιφάνεια των στεγασμένων χώρων των ακινήτων, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
«Στην περίπτωση αυτή», τονιζόταν χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, «τα τέλη θα επιβληθούν με γνώμονα το συντελεστή που ισχύει για την προβλεπόμενη, από την οικοδομική άδεια, χρήση, χωρίς δηλαδή να ληφθεί υπόψη η αλλαγή της χρήσης που δηλώθηκε στο πλαίσιο του ν. 3843/2010 (άρθρο 22 ν) και θα επιβληθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται για την ανακριβή δήλωση της επιφάνειας των ακινήτων».
*tovimaonline