Το πρόβλημα της υποδοχής των λαθρομεταναστών επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση, με μια τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή (18/2) στη Βουλή και που προβλέπει την ανέγερση προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων σε δημόσια ή ιδιωτικά οικόπεδα σε εκτός σχεδίου περιοχές.

 Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, στόχος της λύσης που προκρίνεται είναι αφενός η αντιμετώπιση των αναγκών υποδοχής όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα και, αφετέρου, η κράτηση των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασία επιστροφής.

Η λύση αυτή προκρίνεται καθώς κρίνονται χρονοβόρες οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή των εγκαταστάσεων των στρατοπέδων στις ανάγκες των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, τη στιγμή που η εισροή λαθρομεταναστών στην ελληνική επικράτεια είναι αθρόα.

Στην περίπτωση της αλλαγής χρήσης ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων, η παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης θα ισχύει όσο διαρκεί η χρήση για τη στέγαση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Υπηρεσιών Ασύλου.

Για την τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων για τις ίδιες ανάγκες σε εκτός σχεδίου δημόσια ή ιδιωτικά οικόπεδα, το ελάχιστο εμβαδόν του οικοπέδου πρέπει να είναι 4.000 τ.μ., το συνολικό ποσοστό κάλυψής του δεν μπορεί να ξεπερνά το 30%, ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5 και η συνολικά δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 τ.μ.

Και σε αυτή την περίπτωση η παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης θα ισχύει όσο διαρκεί η χρήση για τη στέγαση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Υπηρεσιών Ασύλου.

Για την αλλαγή χρήσης και αυτές τις κατασκευές δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Απαιτείται, επίσης, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
*cosmo.gr